Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Yn Cyflwyno: archifCLIC

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 05/10/2014 at 09:37
0 comments » - Tagged as Art, Climate, Comedy, Creative Writing, Culture, Dance, Education, Environment, Fashion, Festivals, Food & Drink, Health, History, Movies, Music, People, School Holiday Activities, Stage, Sport & Leisure, Technology, Topical, Travel, Work & Training, Volunteering, Yn Gymraeg, Drugs, Alcohol

  • Rhesi o jariau ar silffoedd

English version // Yn Saesneg

Rydym wedi bod yn brysur yn diweddaru CLICarlein y tu ôl i'r llenni, gan gynnwys twtio hen gynnwys ac yn archifo defnyddwyr sydd ddim yn defnyddio'r gwefannau bellach

Beth mae hyn yn ei olygu?

Bydd cyfrifon aelodau CLICarlein sydd ddim wedi mewngofnodi yn y 12 mis diwethaf (ers Hydref 2013) yn cael eu hanablu, a bydd cyfrifon y rhai sydd ddim wedi mewngofnodi yn  24 mis diwethaf (ers Hydref 2012) yn cael eu dileu.

Bydd y defnyddwyr yma yn gweld y neges ddilynol wrth geisio mewngofnodi:

Wps, sori... ti ddim wedi mewngofnodi ers hir iawn felly dydy dy gyfrif ddim yn bodoli bellach. Ond hei - gall cofrestru eto yma, neu gysylltu gyda ni yma".

Bydd unrhyw erthygl sydd wedi'i gyflwyno gan ddefnyddwyr CLIC sydd ddim wedi mewngofnodi yn y 24 mis diwethaf yn cael eu symud a'u rhestru dan yr enw 'ArchifCLICarchive'.

Os yw hyn yn dy effeithio di yna cysyllta gyda ni a byddwn yn ceisio adfer dy gyfrif gwreiddiol.

Rydym yn parhau i geisio meddwl beth i wneud gyda hen sylwadau (yn hytrach nag dileu yn unig) felly rydym yn croesawu unrhyw farn sydd gen ti. Unwaith byddem wedi penderfynu byddwn yn gadael i ti wybod.

Erthyglau - Categorïau - Technoleg

Ar y We - Gwybodaeth Diogelwch

Beth yw CLICarlein?

CLIC yn dy ardal di

Delwedd: Kerem Tapani trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.