Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Yn Cael Trafferth Yn Cyflwyno Gwaith i CLIC?

Posted by Tom (Sub-Editor) from Cardiff - Published on 12/02/2015 at 10:15
0 comments » - Tagged as Creative Writing, Culture, People, Sport & Leisure, Topical, Volunteering

  • Logo CLIC

English version // Yn Saesneg

Helo bobl

Rydym wedi sylweddoli bod rhai pobl yn cael trafferthion wrth gyflwyno erthyglau ar hyn o bryd. Dyma pam (a beth i wneud am y peth, fel dy fod di dal yn gallu cyflwyno dy adolygiadau siarp, cyngor serchog, ymgyrchoedd gofalgar, cymysgeddau creadigol, barnau gwreiddiol, ac ati!).

Yn anffodus, mae'r wefan bellach yn allgofnodi pobl ar ôl hanner awr - hyd yn oed os wyt ti'n dal i fod ar y wefan, a heb ddweud wrthyt ti! Golygai hyn nad fydd y sgrin yn newid, ond rwyt ti'n cael dy allgofnodi, ac os wyt ti wedi allgofnodi, yna nid oes posib cyflwyno dy erthyglau, ayb!

Felly, os oes rhaid i ti gofnodi bob hanner awr. I gofnodi i mewn yn ôl, mae'n rhaid i ti daro 'Allgofnodi' (er bod y wefan wedi gwneud hynny yn barod i ti...) Sicrha dy fod di'n copïo dy waith cyn i ti daro 'allgofnodi' neu byddi di'n ei golli a bydd y byd yn dod i ben.

Fedri di hefyd ysgrifennu dy erthygl yn rhywbeth fel Microsoft Word gyntaf (a'i arbed yn rheolaidd), ac yna copïo a phastio i mewn i ffurflen 'Cyflwyno' CLIC (yma i erthyglau, yma i ddigwyddiadau), pan fyddi di wedi gorffen gweithio arno. Mae’n debyg byddwn ni'n awgrymu'r opsiwn yma.

Os wyt ti'n cael trafferthion go iawn, hyd yn oed efo'r pethau crybwyllwyd uchod, fedri di e-bostio dy erthyglau, ymholiadau ayb, i ryan@cliconline.co.uk a dan@cliconline.co.uk - e-bostia'r ddau ohonom a gall pwy bynnag sy'n rhydd weithio arno.

Ryan (Golygydd) a Dan (Is-Olygydd)

Perthnasol:

Beth ydy CLIC?

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.