Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Syniadau Anrhegion San Ffolant

Posted by ponylover664 from Cardiff - Published on 14/02/2014 at 15:04
0 comments » - Tagged as Culture, People, School Holiday Activities

  • elyrch

English version // Yn Saesneg

Mae'n Ddiwrnod San Ffolant!

Oes gen ti 'Valentine'?

Dwi'n gobeithio bydd fy nghariad yn gofyn i mi, croesi bysedd.

Os oes rhywun eisiau help i gael anrheg San Ffolant i ferch yna gallet ti gael siocled, cerdyn ciwt, melysion, persawr, band gwallt, gallet ti ysgrifennu cerdd, neu brynu gemwaith fel modrwy neu glustlysau (gwna'n siŵr bod ganddi dyllau yn ei chlustiau gyntaf).

Os wyt ti'n chwilio i fachgen yna gallet ti gael siocled, cerdyn, ysgrifennu cerdd, melysion, tei os yw'n gwisgo un, gel gwallt, 'cologne' neu ddiaroglydd.

Dwi'n gobeithio bod hyn wedi helpu ac wedi rhoi ychydig o syniadau i ti.

Diwrnod San Ffolant Hapus!

Digwyddiadau – Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Chwefror 2014

Gwybodaeth – Bod Mewn Perthynas

MeicCymru.org

Erthyglau Perthnasol:

Delwedd: Sergiu Bacioiu trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.