Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Prentisiaethau Cyfryngau Anhygoel

Posted by JazzHands from Cardiff - Published on 31/07/2013 at 17:01
0 comments » - Tagged as Technology, Work & Training

 • pacman

English version // Yn Saesneg

Mae Cyfle efo cyfleoedd anhygoel yn barod ar gyfer y bobl ifanc cywir; edrycha ar y cwestiynau isod ac yna pori trwy rhai o'r swyddi gwych ar gael!

 • Wyt ti dros 16 oed ac eisiau gweithio wrth gael dy hyfforddi?
 • Ddim efo gradd?
 • Wyt ti eisiau cael dy hyfforddi yn y sgiliau digidol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn y byd busnes go iawn?
 • Wyt ti eisiau cael dy dalu i hyfforddi wrth weithio mewn swydd go iawn i gyflogwr go iawn?
 • Oes gen ti ddiddordeb mewn pethau digidol neu ryngweithiol?
 • Wyt ti wedi gwneud ffilmiau dy hun i'w rhoi ar dy sianel YouTube neu Vimeo?
 • Wyt ti wedi chwarae efo adeiladu gwefannau dy hun?
 • Oes gen ti dudalen Tumblr sy'n wych?
 • Ydy'r byd côd yn dy hudo?
 • Wyt ti wedi adeiladu ap dy hun neu wedi rhedeg dy dudalen cyfryngau cymdeithasol dy hun?
 • Wyt ti'n Gêmiwr sy'n hoffi adeiladu gêmau dy hun? (rhai syml neu gymhleth)
 • Wyt ti wrth dy fodd yn creu animeiddiadau digidol dy hun?
 • Wyt ti'n cŵl ac yn gîc?

Dyma'r swyddi gwag sy'n cael ar gynnig…

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i bob swydd yw hanner dydd, dydd Llun 12fed o Awst 2013. Am wybodaeth bellach a sut i wneud cais, cer i www.mediaapprentice.info

Gwybodaeth – Prentisiaethau a Hyfforddiant

Erthyglau – Categorïau – Gwaith a Hyfforddiant

Sefydliadau – Gyrfa Cymru

DELWEDDAU: Great Beyond trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.