Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Pobl Yn Dy Fywyd: Sut Mae Ein Gwybodaeth?

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 18/07/2014 at 16:11
0 comments » - Tagged as Health, People

  • Pobl Yn Dy Fywyd

English Version // Yn Saesneg

Helo pawb, rydym yn symud ymlaen bellach yn ein hadolygiad adran gwybodaeth CLIC i Bobl Yn Dy Fywyd.

Mae adolygiad yr adran wybodaeth yn edrych ar p'un a yw ein gwybodaeth yn gywir, yn gyfoes ac yn berthnasol i chi, darllenwyr a defnyddwyr CLICarlein a'r Gydweithfa CLIC.

Yn hytrach na chael dim ond ni i'w wneud, rydym yn dod a gweithwyr proffesiynol i mewn sy'n arbenigwyr ym mhob adran ac rydym hefyd eisiau adborth wrthyt ti. Rydym eisoes wedi cyfarfod gyda Chymru Ddiogelach a Chymorth i Ferched Cymru, ac yn cynllunio i gwrdd mwy, ond os oes gennyt argymhellion ar gyfer mwy o sefydliadau, yn enwedig os wyt ti wedi eu defnyddio, yna byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthyt.

Mae tair ffordd y gallet roi adborth:

Pobl Yn Dy Fywyd 

Roedd hyn arfer cael ei alw'n Teulu a Pherthnasau ac yn cwmpasu ystod eang o bynciau gan gynnwys babanod, bod yn rhan o deulu, rhwydweithio cymdeithasol, gofalwyr ifanc, trais yn y cartref, cyfeillgarwch, bod mewn gofal a llawer mwy.

Gallet weld yr adran cyfan fan hyn - http://www.cliconline.co.uk/cym/gwybodaeth/pobl-yn-dy-fywyd/ - ar hyn o bryd mae'n cael ei dorri i lawr i'r adrannau

Felly, ydy'n gwybodaeth am Gyfeillgarwch pan yn 11-14 oed dal yn berthnasol neu a yw'n naff? Ar ôl effaith enfawr drama 'Murdered By My Boyfriend'', oes angen mwy o wybodaeth arnom ni ynglŷn â pherthnasoedd iach? Beth am secstio? Rydym wedi cael erthyglau arno, ond dylai fod yn yr adran wybodaeth? A oes unrhyw fylchau sydd wir angen llenwi?

Byddem yn gwerthfawrogi dy adborth yn fawr,  naill ai wedi postio ar yr adran berthnasol, ar y grŵp Facebook, neu os byddai'n well i ti ei wneud yn breifat, yna gallet e-bostio Sam@CLIConline.org.uk

Y cyfan yr ydym yn ei ofyn yw pe gallet dreulio ychydig funudau nawr ac yn y man i edrych ar un neu ddau adran a gadael i ni wybod os yw'r wybodaeth yn iawn, os oes gennyt unrhyw newidiadau i'r testun, neu os wyt yn gwybod am unrhyw gysylltiadau perthnasol neu fideos. Byddai hyn yn gymorth enfawr i ni ac i bobl ifanc Cymru.

Rydym yn croesawu unrhyw a phob adborth

Ar Y We » Gwybodaeth Diogelwch

Gwybodaeth » Pobl Yn Dy Fywyd

MeicCymru.org

Hafan» Gwybodaeth

Erthyglau Perthnasol:

Llun: pakyouare trwy Compfightcc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.