Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Pictiwr Peryg: SchoolBeat Yn Taclo Secstio

Posted by SchoolBeat from Caerphilly - Published on 03/02/2015 at 15:48
0 comments » - Tagged as Education, Technology

  • Plismon yn siarad gyda dau ferch ysgol
  • Plismon yn siarad gyda bachgen ysgol

English version // Yn Saesneg

Mae'r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi ychwanegu gwers newydd sydd yn canolbwyntio ar y peryglon sydd ynghlwm â secstio.

Bydd Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cyflwyno'r wers gelwir yn Pictiwr Peryg i ddisgyblion ym mlynyddoedd 7,8 a 9 i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o beryglon secstio.

Bydd ffilm o'r enw Pictiwr Peryg yn cael ei ddangos yn ystod gwersi ac yn canolbwyntio ar berthynas rhwng dau berson ifanc. Ei fwriad ydy codi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion am ganlyniadau cymdeithasol a chyfreithiol o yrru delwedd anweddus wedi'i greu'n bersonol. Mae'r stori yn cynnwys bachgen golygus, Owen, sydd yn annog Erin, ei gariad, i yrru hunluniau noeth iddo.

Mae hi'n tynnu'r lluniau ar ben ei hun yn ei llofft - ac mae ganddi ddewis i yrru'r lluniau neu ddileu. Yn debyg i Sliding Doors, mae'r ffilm yn dangos dau fersiwn o Erin, fersiwn diogel ble mae hi'n clicio dileu a fersiwn arall ble mae hi'n taro gyrru ac yna'n gorfod wynebu'r canlyniadau - cyfreithiol a phersonol.

Yn siarad am y gwersi newydd, dywedodd y Cydlynydd Cenedlaethol Faith McCready: "Mae'r wers Pictiwr Peryg yn ychwanegiad gwerthfawr i'r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan. Mae mwy a mwy o bobl ifanc yn gyrru lluniau amhriodol heb ddeall y canlyniadau byr a hir dymor posib. Mae angen i bobl ifanc gymryd sylw o'r gyfraith a sylweddoli eu bod yn colli rheolaeth o unrhyw ddelwedd postiwyd ar-lein neu sy'n cael ei yrru ar eu ffôn. Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn bwriadu hysbysebu disgyblion a'u hamddiffyn o unrhyw ganlyniadau yn y dyfodol gall godi oherwydd eu gweithrediadau, rhai gallai fod yn ddifrifol a phellgyrhaeddol."

Cwblhawyd y ddau ddiwrnod o ffilmio gan Straker Films yn yr haf yn Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin yng Nghastell-nedd. Mae'r prif actorion wedi cael eu dewis trwy glyweliadau yng Nghaerdydd ac mae'r disgyblion cefnogol yn y cast i gyd yn fyfyrwyr Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin.

Mwy ar www.schoolbeat.org

Twitter: @schoolbeat

Facebook: www.facebook.com/SchoolBeat

Cysylltiadau Defnyddiol

  • THINKUKNOW - Gwefan gwych yn llawn gwybodaeth a fideos am Ecsploetiaeth Rywiol
  • Beth Ydy Secstio? - Cyngor ac arweiniad grêt
  • Canolfan Ddiogelwch CEOP - Sut i adrodd pryderon a dod o hyd i gefnogaeth
  • GetSafeOnline - Dysgu sut i amddiffyn dy gyfrifiadur a ti dy hun ar-lein
  • MEIC - Galw, neges testun neu negeseuo brys am ddim, 24/7, yn gyfrinachol gyda dy gwestiynau neu bryderon.

Erthyglau Perthnasol:

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.