Welcome to The Sprout! Please sign up or login

NadoCLIC #19

Posted by Tansi from Cardiff - Published on 19/12/2011 at 12:00
0 comments » - Tagged as Festivals, People, Yn Gymraeg

  • NadoCLIC

English version

Croeso i ffenestr #19 o'r Calendr Adfent NadoCLIC! Os hoffet ffenestr dy hun i ddangos dy stwff Nadolig (neu dylai hynny fod yn stwffin!!!) a chael cyfle i ennill Nintendo 3DS yna e-bostia dan@cliconline.co.uk cyn gynted phosib.

Nodyn awdur: Dwi'n gwybod fy mod i'n ramblo ychydig ond mae'n od i mi ysgrifennu darn fel hwn. Dwi'n gobeithio ti'n hoffi'r mewnwelediad bach i mewn i'm mywyd

Heddiw ydy'r 19eg o Ragfyr. Nid llawer i fynd bellach! Dim ond chwe diwrnod arall, ia bobl, CHWE DIWRNOD ARALL tan y Nadolig.

Yn arferol, o gwmpas amser yma'r flwyddyn, does ddim ots gen i os ydy hi'n Nadolig neu beidio. Dwi ddim yn grefyddol iawn ac i fi dim ond diwrnod ydyw ble mae pobl yn gwario llawer iawn o arian am ddim rheswm amlwg – hynny a'r ffaith fod fy mhen-blwydd i wedi digwydd chwe diwrnod cynt.

Ond eleni dwi ddim y Scrooge arferol. Dwi'n edrych ymlaen ato a fedra'i ddim disgwyl. Mae'r mwyafrif o fy anrhegion wedi'u prynu (nawr fy mod yn y diwydiant gwaith hefyd, mae'n hawdd i'w wneud cynt) a fedra'i ddim disgwyl lapio nhw. Ia, dwi WRTH FY MODD yn lapio anrhegion Nadolig.

Felly nid yn unig ydw i wedi cyffroi am y Nadolig, ond dwi'n edrych ymlaen yn benodol at fy mhen-blwydd hefyd. Eto, fel arfer dwi ddim yn poeni, ond eleni mae'n ddathliad arbennig ac er fy mod i eisiau parti mawr, dwi wedi sylweddoli yn ddiweddar nad wyf eisiau hynny. Byddai'n llawer gwell gen i'w dreulio yng nghwmni fy nheulu a ffrind neu ddau.

Felly hwn ydy fy Nadolig arbennig i a dwi'n gobeithio ei wneud yn fwy o ddigwyddiad sydd yn cael ei rannu gyda theulu o gymharu blynyddoedd cynt. Ia, mae eleni am fod yn anodd fel llynedd, wedi'r cwbl, nid oes neb yn hoffi colli rhywun yn y teulu dros y Nadolig – ond digon o fod yn isel am nawr. Edrycha ar yr ochr olau (neu'r ochr oer gwyn os hoffet) o'r Nadolig.

NadoCLIC Llawen bawb! Cofia roi ychydig o straeon fyny i mi gael darllen nhw a bod yn drwyn Ho, ho, ho.

Calendr Adfent NadoCLIC

Wyt ti'n ysgrifennydd, ffotograffydd, gwneuthurwr ffilm, darlunydd, DJ, cerddwr, animeiddiwr, blogiwr, bardd neu'n greadigol yn gyffredinol sydd efo rhywbeth i ddweud am y Nadolig? Wel, e-bostia sam@cliconline.org.uk i gael cyfle i gael ffenestr NadoCLIC dy hun nawr a chyfle i ennill Nintendo 3DS!

DELWEDD: kevin dooley

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.