Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Meddiannu’r Stryd Fawr

Posted by somewhereto_ from Anglesey - Published on 22/07/2013 at 17:37
0 comments » - Tagged as Art, Culture, Dance, Education, Fashion, History, Movies, Music, People, Stage, Sport & Leisure, Work & Training, Volunteering

  • Somewhereto_

English version // Yn Saesneg

Ar ddydd Iau 1af Awst 2013, mae 11 Y Stryd Fawr, Caerdydd yn agor ei drysau i holl bobl ifanc Cymru.

Am chwe wythnos yn unig rwyt ti'n rhydd i arddangos dy waith, gweld beth sydd gan eraill i ddangos neu ymlacio mewn awyrgylch cyfeillgar!

Yr haf hwn, mae Caerdydd yn ymuno gyda Llundain, Manceinion, Newcastle, Bangor (Gogledd Iwerddon) a Glasgow i groesawu ymgyrch newydd a chyffrous o'r enw somewhereto_re:store, sydd yn ymwneud ag entrepreneuriaid ifanc creadigol yn cael cyfle i gymryd drosodd gofod gwag ar y stryd fawr i wneud y pethau maent yn caru.

Bydd gofod Caerdydd yn siop dau lawr clyd ar 11 Y Stryd Fawr (#highstreetheist go iawn) sydd yn mynd i gael ei drawsffurfio gan bobl ifanc (fel ti) i mewn i lwyfan bywiog mawreddog ar gyfer rhyngweithio creadigol.


View somewhereto_re:store - High Street Heist in a larger map

Clwb Ffilmiau Cwlt, sesiynau acwstig, arddangosfeydd celfyddyd a lluniau, perfformiadau ar lafar, stiwdio recordio, gweithdai a dosbarthiadau meistr, siop cyfnewid a llawer mwy! A phaid anghofio'r te a choffi am ddim ac, wrth gwrs, gorau oll gennych chi bobl ifanc, wif-fi am ddim. Nawr, pa mor cŵl ydy hyn? A dal digon o le ar gyfer dy syniadau di – tyrd a nhw i mewn!

------------------------------

Ar ddydd Iau 1af Awst 2013 mae'r siop yn agor yn swyddogol – gyda digwyddiad lansio mawr, yn cyflwyno ti i flas bach o beth sydd i ddod dros y chwe wythnos nesaf, gyda cherddoriaeth byw, trafodaethau (ychydig bach, paid poeni), yr arddangosfa gyntaf yn agor a llawer mwy.

Bydd pedwar o berfformwyr ifanc cyffrous yn perfformio i ti ar y diwrnod. Yn agor bydd y cerddor addawol ifanc Kizzy Crawford – canwr-cyfansoddwr dwyieithog 17 oed sydd yn cael ysbrydoliaeth o'i etifeddiaeth Cymraeg/Barbadaidd ac yn gobeithio chwalu unrhyw ragdybiaeth sydd gan bobl am gerddoriaeth iaith Gymraeg gydag ysgrifennu hyderus a llais anhygoel.

Yn ymuno gyda hi fydd Sykes – cerddor ifanc sydd wedi cefnogi Mary J Blige a Jay Z! Talent ifanc arall fydd yn perfformio ar y diwrnod fydd Too Young – rapiwr 19 oed, sydd wedi perfformio yn yr O2 Academy ym Mirmingham. Bydd ein llwyfan hefyd yn croesawu'r canwr-cyfansoddwr ifanc Maddie Jones yn cyflwyno ei chymysgedd alawol o jazz, roc a gwerin gyda chefnogaeth llais meddal prydferth.

Yn cychwyn y gyfres o arddangosfeydd cynhelir yn y gofod fydd darn o brosiect blwyddyn gan Polly Homjakina, ffotograffydd ifanc o Felarws, ymroddodd 11 mis o'i hamser yng Nghaerdydd yn dogfennu'r s̨n gerddoriaeth byw leol. "Mae'r arddangosiad yma fel adroddiad olaf o beth dwi wedi'i weld trwy'r flwyddyn yng Nghaerdydd, fel teyrnged fi i gerddoriaeth byw'r ddinas Рy llefydd, y bobl, yr awyrgylch ei hun," meddai Polly.

Un o'r arddangosfeydd eraill rydym yn cyflwyno i ti ydy 'Photo Drying-Out', profiad cyffrous, sy'n boblogaidd dros y byd – gofod am ddim i arddangos a chyfnewid dy gelf a ffotograffiaeth: tyrd a darn, clipio ef i'r rhaff gyda pheg wrth edrych drwy – neu hyd yn oed casglu – londri lluniau eraill. Erbyn diwedd y chwe wythnos bydd arddangosfa ddiwethaf yn cael ei gynnal yn dangos y canlyniad amryliw o'r cydweithiad celfyddyd gyffrous yma.

Rydym hefyd yn falch iawn o gyhoeddi ein llysgennad am yr ymgyrch haf yma yng Nghaerdydd fydd Gary Ryland neu Ragsy, canwr-cyfansoddwr hunan dysgedig o Aberdâr, oedd ar The Voice yn ddiweddar. Yn gogydd am y pum mlynedd diwethaf ac yn breuddwydio am gyfnewid y gegin am y gwyliau, bydd Ragsy yn rhannu ei stori am ddilyn breuddwyd.

------------------------------

Paid colli'r cyfle i gymryd rhan yn yr ymgyrch cyffrous yma: arddangos dy dalent, rho hwb i'r CV, cael profiad uniongyrchol, cyfarfod pobl newydd, neu yn syml dod draw gyda dy ffrindiau i helpu creu'r awyrgylch mae'r gofod yma yn haeddu!

Os wyt ti'n 16-25 oed ac yn awyddus i fod yn rhan o hyn – does dim ots os wyt ti'n artist neu'n gerddor, yn awyddus i wirfoddoli (mae'n gyfle i ti gwblhau oriau cymunedol dy Bac Cymreig yn ogystal â chostau dyddiol o £15), neu os wyt ti eisiau rhoi rhodd o gadair sbâr i ni – tyrd draw a'i roi wrth y bwrdd! Mae dy Stryd Fawr di angen ti!

Am wybodaeth bellach am sut i gymryd rhan e-bostia cat@somewhereto.org

Digwyddiadau – somewhereto_re:store – Lansiad Ymgyrch High Street Heist

Gwybodaeth – Gwirfoddoli

Erthyglau – Categorïau – Gwaith  a Hyfforddiant

Erthyglau – Categorïau – Diwylliant

Erthyglau Perthnasol:

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.