Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Iechyd: Beth Wyt Ti'n Feddwl O'n Gwybodaeth?

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 01/09/2014 at 11:54
0 comments » - Tagged as Health

  • Croes neon gwyrdd - arwydd iechyd

English version // Yn Saesneg

Helo bawb, mae ein hadolygiad adrannau gwybodaeth CLIC yn parhau gyda'r tudalennau iechyd.

Mae adolygiad yr adran wybodaeth yn edrych ar p'un a yw ein gwybodaeth yn gywir, yn gyfoes ac yn berthnasol i chi, darllenwyr a defnyddwyr CLICarlein a'r Gydweithfa CLIC.

Yn hytrach na chael dim ond ni i'w wneud, rydym yn dod a gweithwyr proffesiynol i mewn sy'n arbenigwyr ymhob adran ac rydym hefyd eisiau adborth gennyt ti. Rydym eisoes wedi cyfarfod gyda dietegwyr i edrych ar ein hadran maetheg, ac rydym yn bwriadu cyfarfod gyda llawer mwy, ond os oes gen ti argymhellion ar gyfer mwy o sefydliadau, yn enwedig os wyt ti wedi'u defnyddio, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennyt.

Mae tair ffordd y gallet roi adborth os yw ein hadran ar iechyd yn dda neu beidio neu os oes gen ti sefydliadau i argymell:

Iechyd

Mae Iechyd yn un o'r rhannau mwyaf, a'r un sydd yn cael ei ymweld fwyaf yn yr adran gwybodaeth, felly mae'n bwysig iawn ein bod yn cael hyn yn gywir. Mae'r adran iechyd yn ymwneud â phopeth o iselder i ganabis, ecsema i wasanaethau brys, a llawer o bethau yn y canol.

Gall weld yr adran gyfan yma - http://www.cliconline.co.uk/cym/gwybodaeth/iechyd/ - ac ar hyn o bryd mae'n cael ei dorri i lawr i -

Felly dylai rhywioldeb a Thueddfryd Rhywiol fod yn yr adran iechyd o gwbl? Wyt ti'n gwybod y gwahaniaeth rhwng M.S., M.E. a M.D.? Ydy ein gwybodaeth ar sbotiau yn ddigon da? Hefyd, mae ein hadran anabledd yn edrych yn eithaf gwag, felly bydda unrhyw gyfeirio yn grêt.

Byddem yn gwerthfawrogi dy adborth yn fawr, bod hyn wedi'i bostio ar yr adran berthnasol, ar y grŵp Facebook, neu os byddai'n well i ti ei wneud yn breifat, yna gallet e-bostio Sam@CLIConline.org.uk

Y cyfan yr ydym yn ei ofyn yw pe gallet dreulio ychydig funudau nawr ac yn y man i edrych ar un neu ddwy adran a gadael i ni wybod os yw'r wybodaeth yn iawn, os oes gennyt unrhyw newidiadau i'r testun, neu os wyt yn gwybod am unrhyw gysylltiadau neu fideos perthnasol. Byddai hyn yn gymorth enfawr i ni ac i bobl ifanc Cymru.

Rydym yn croesawu unrhyw a phob adborth

Ar Y We » Gwybodaeth Diogelwch

Gwybodaeth » Iechyd

MeicCymru.org

Hafan» Gwybodaeth

Erthyglau Perthnasol:

Delwedd: the justified sinner trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.