Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Gwobrau Eich Dewis Chi – Pleidleisia!

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 05/01/2014 at 16:06
0 comments » - Tagged as People, School Holiday Activities, Topical, Volunteering

  • shout

English version // Yn Saesneg


Mae'r enwebiadau ar gyfer y Wobr Eich Dewis Chi i mewn ac mae'n amser pleidleisio!

-->Cer draw i'r Tudalen Pleidleisio i wylio'r holl enwebiadau a dewis enillydd<--

Beth ydy'r Wobr Eich Dewis Chi?

Mae Gwobr Eich Dewis Chi yn gategori newydd yn y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid blynyddol ac mae'n cael ei benderfynu yn gyfan gwbl gan bobl ifanc o Gymru. Gallant enwebu unrhyw unigolyn neu brosiect maent yn teimlo sydd wedi helpu cefnogi pobl ifanc. Gall enwebiadau ddod mewn ffurf fideo fer yn esbonio pam fod y person/prosiect hwnnw yn haeddu ennill.

Gwobrau

Mae'r rhai sydd yn creu'r fideo buddugol yn derbyn sgwter proffesiynol gwerth dros £200. Bydd pawb sydd wedi cyflwyno fideo efo cyfle i ennill taleb £75 Skates.

Sut ydw i'n pleidleisio

Mae hynny yn hawdd. Cer yma, gwylia'r fideos (rhai byr ydyn nhw), yna penderfyna pwy ddylai ennill y wobr.

Un bleidlais i bob person.

Dyddiad cau pleidleisiau ydy dydd Gwener 24 Ionawr.

PLEIDLEISIA NAWR!

Gwobr Eich Dewis Chi – Pleidlais Fideo Nawr!


Ffansi Sgwter £200?

Dangosa'r Rhagoriaeth

DELWEDD: Howard Lake

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.