Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Gwobr Eich Dewis Chi – Pleidlais Fideo Nawr!

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 07/11/2013 at 16:00
0 comments » - Tagged as People, Stage

  • louds

English version // Yn Saesneg

**Gallet ti ennill sgwter gwerth dros £200, neu daleb £75, drwy gyflwyno fideo! Clicia yma i ddysgu mwy.**

Edrycha ar rai o'r cyflwyniadau hyd yn hyn am ysbrydoliaeth!

Fedri di feddwl am berson neu brosiect sydd wedi helpu cefnogi ti fel person ifanc?

Efallai rhywun sydd yn mynd cam ymhellach i helpu ti, neu sydd wedi gwneud gwahaniaeth yn dy fywyd, a dylent gael eu hadnabod am hynny. Rydym eisiau clywed amdanynt yn dy eiriau di.

Pam? Efallai dy fod di wedi clywed am y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid: digwyddiad sydd yn dathlu'r gwasanaeth ieuenctid a gweithwyr ieuenctid mwyaf ymroddgar Cymru. Eleni maent yn cyflwyno categori newydd sydd yn cael ei benderfynu yn gyfan gwbl gan bobl ifanc: Gwobr Eich Dewis Chi.

Gwobr Eich Dewis Chi

Mae'r syniad yn syml: pwy wyt ti'n meddwl sydd yn haeddu gwobr am eu rhan nhw yn helpu pobl ifanc? Esbonia pam mewn clip fideo 30 eiliad. Mis Tachwedd byddwn yn rhoi'r fideos i gyd i fyny ar y wefan a gall ein darllenwyr bleidleisio am eu ffefryn. Bydd y fideo efo'r mwyafrif o bleidleisiau yn ennill, a bydd yr enwebedig yn cael ei wadd i seremoni fawreddog fis Chwefror 2014 i dderbyn cymeradwyaeth a gwobr sgleiniog.

"Pwy gaf i enwebu?"

Gallet ti enwebu un ai person neu brosiect (fel clwb ieuenctid neu dy wefan CLIC lleol, ond nid ysgol na choleg). Nid oes rhaid i'r rhai enwebir fod yn gyflogedig yn swyddogol fel gweithwyr ieuenctid: dim ond ei fod yn rhywun sydd wedi helpu cefnogi ti fel person ifanc (a rhywun ti'n teimlo sydd yn haeddu gwobr) yna gallet enwebu nhw.

Ddim yn gallu penderfynu enwebu person neu brosiect? Yna cyflwyna dau fideo!

"Beth ydw i'n ei wneud?"

Mae'n syml: cyflwyno clip fideo yn esbonio pwy/beth wyt ti'n enwebu a pam bod nhw'n haeddu ennill. Nid oes rhaid iddo gael ei wneud yn broffesiynol ac nid oes rhaid cael gormod o fanylder. Cofia, dim ond 30 eiliad sydd gen ti.

"Dwi'n swil! Plîs paid gwneud i mi ymddangos ar y camera!"

Dewis ti ydyw os wyt ti eisiau siarad yn syth i mewn i dy we gamera/ffôn neu os wyt ti eisiau gwneud rhywbeth arall yn gyfan gwbl (fel montage lluniau, fideo cerddoriaeth, ayb). Os nad wyt ti eisiau siarad gallet ti ychwanegu ysgrifen i'r fideo gan ddefnyddio meddalwedd golygu, os wyt ti'n deall sut, neu gallet ti ddal arwyddion i fyny (sicrha eu bod nhw'n glir: dyma esiampl wych).

"Dwi angen camera fideo"

Nid oes rhaid i'r fideo fod yn rhywbeth ffansi: rydym yn annog ti i ddefnyddio ffôn neu we gamera. Ond fe ddylai dy Grŵp Golygyddol CLIC lleol fod â chamera fideo i ti fenthyg. Os nad wyt ti'n rhan o dy Grŵp Golygyddol lleol yn barod yna gad sylwad isod a gallem roi ti mewn cysylltiad â nhw (awgrym: clicia ar gornel dde uchaf unrhyw wefan CLIC i dynnu map o Gymru i lawr a darganfod dy wefan lleol).

"Dydy 30 eiliad ddim yn hir iawn"

Rydym yn sylweddoli hynny. Y rhesymau am y cyfyngiad amser ydy:

1) Rydym eisiau i bobl wylio pob fideo cyn pleidleisio, ac yn realistig nid ydym yn credu bydd hynny'n digwydd os yw pawb yn cyflwyno fideo hir.

2) Pwrpas yr enwebiad yma ydy iddo fod yn dystiolaeth bersonol. Yn lle rhestru popeth gwych am y person/prosiect a ddewiswyd, canolbwyntia ar beth yw'r pethau fwyaf pwysig i ti

"Iawn, dwi wedi creu'r fideo. Beth nesaf?"

Hwre!

Os ydy'r fideo ar dy gyfrifiadur: yna cer draw i CLICchwarae, creu cyfrif (rydym yn awgrymu defnyddio'r un enw defnyddiwr â CLICarlein i gadw pethau'n syml) a chlicia ar y botwm 'ychwanegu fideo'.

Os ydy'r fideo ar dy ffôn: mae'n debyg bydd angen ei drosglwyddo i gyfrifiadur ac yna dilyn yr uchod. Os nad oes gen ti fynediad i gyfrifiadur yna mae mynd i rywle gyda WiFi a'i lwytho'n syth i YouTube yn opsiwn arall.

Os ydy dy olygydd lleol efo'r fideo: paid poeni, byddant yn ei basio ymlaen i ni.

"Unrhyw beth arall?"

Un peth i gloi: i sicrhau ein bod ni wedi derbyn dy fideo gyrra e-bost i dayana@promo-cymru.org neu gad sylwad isod (paid poeni, fydda ni ddim yn ei gyhoeddi) yn dweud y canlynol:

Dy Enw

Pwy/Beth ti wedi enwebu

Sut i gysylltu gyda thi (E-bost, ffôn, Facebook, ayb)

Teitl y Fideo (os yw wedi'i lwytho i CLICchwarae)

URL dy fideo (os ar YouTube)

Os wyt ti wedi drysu am rywbeth, neu efo cwestiwn, yna gad sylwad isod a byddwn yn cysylltu yn ôl gyda thi. A mwynha creu'r ffilm!

Perthnasol:

Pleidleisia am gategorïau eraill yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid

Credyd delweddt: altemark trwy Compfightcc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.