Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Ffarwel O CLICarlein

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 20/03/2015 at 16:30
1 comments » - Tagged as Art, Climate, Comedy, Creative Writing, Culture, Dance, Education, Environment, Fashion, Festivals, Food & Drink, Health, History, Movies, Music, People, School Holiday Activities, Stage, Sport & Leisure, Technology, Topical, Travel, Work & Training, Volunteering, Yn Gymraeg, Drugs, Alcohol

  • CLIC logo

English version

Gyda thristwch rydym yn cyhoeddi diwedd CLICarlein. Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu dod 'r cyllid i ben ar 30 Ebrill 2015.

Tra bydd rhai o'r gwefannau lleol yn dal i fodoli, ni fyddant yn cael eu cysylltu gan rwydwaith cenedlaethol CLIC ddim mwy.

Ers i ProMo-Cymru gymryd y prosiect yn 2008 mae wedi tyfu o wefan oedd yn derbyn 800 o ymweliadau'r mis i rwydwaith cenedlaethol ymhob sir yng Nghymru, yn derbyn 57,000.

Y peth rydym yn fwyaf balch ohono ydy'r nifer o bobl ifanc sydd wedi defnyddio a buddio o CLICarlein yn ystod y cyfnod yna. Mae pobl ifanc ledled Cymru wedi defnyddio CLICarlein i helpu cael gwaith, dylanwadau ar weinidogion a chael tocynnau'r wasg am ddim i adolygu cannoedd o gigiau, gwyliau a sioeau.

Mae wedi bod yn ddiawl o reid ac rydym yn drist i'w weld yn dod i ben. Hoffwn wybod am dy adegau gorau ar y siwrnai CLIC ac annog ti i rannu'r rhain un ai mewn erthyglau a sylwadau i'r wefan neu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #storiCLIC.

Rhanna Dy #storiCLIC

Rydym eisiau i CLIC fynd allan gyda gwledd a dweud wrth y byd faint o effaith mae wedi'i gael ar fywydau pobl ifanc ledled Cymru.

Rydym eisiau i ti rannu dy adegau gorau: erthyglau, fideos, lluniau ac atgofion. Gwaedda am y peth! Neu, defnyddia'r hashnod #storiCLIC yn unrhyw le ac ym mhobman. Bydd y wefan yn rhedeg tan ddiwedd Ebrill felly cyflwyna unrhyw beth a phopeth ar ffurf erthyglau a sylwadau hefyd.

Yn dymuno'r gorau i ti,

- Y T'm CLIC

1 CommentPost a comment

Bearshead

Bearshead

Commented 14 months ago - 27th February 2015 - 19:37pm

Nath CLIC creu gymaint o gyfleuon i mi, mae'n anodd deall pam na gafon nhw'r cyllideb o'n nhw'n haeddu. Alla i ddim a chredu bod Llywodraeth Cymru mor barod i weld nwyddau angenrheidiol a chyfeillgar diflannu fel hyn. Roedd CLIC yn hybu creadigrwydd; yn cynorthwyo'r rhai odd ei hangen hi fwya; ac yn blatfform i nifer cyrraedd eu potensial.

CLIC yw'r rheswm mae gen i swydd llawn amser. CLIC yw'r rheswm mae gen i'r hyder i herio'r hyn sydd yn anghywir neu anaddas, ac i leisio fy marn pob cyfle y gaf i. Nath CLIC cynnig gymaint i bobl ifanc, gan gynnwys y rhai ar ffiniau grwpiau 'normal'. Llwyddodd CLIC i ddylanwadu miloedd o bobl ifanc, a rhoi llais i'r rhai oedd yn gweld hi'n anodd gwneud. Mewn byd o anghyfartaledd, roedd CLIC yn barod i dderbyn pawb.

Mae CLIC yn wasanaeth anhygoel, a ni ddylwn gadael iddi diflannu dros mater diffyg gweld,gwrando a deall.

Roedd Gerallt yn gywir: ni all sŵn ennill Senedd. Trueni hynny.

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.