Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Ennillydd Eich Dewis Chi!

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 27/01/2014 at 14:40
0 comments » - Tagged as People

  • aaa

English version // Yn Saesneg

Mae'r bleidlais ar gyfer y Wobr Eich Dewis Chi wedi cau ac wedi cael eu cyfri. Derbyniwyd bron i 1,000 o bleidleisiau gan bobl ifanc ledled Cymru, ac rydym eisiau dweud diolch yn fawr i bawb am wylio'r fideos a phleidleisio. A diolch hyd yn oed mwy i bawb wnaeth gyflwyno enwebiad fideo – rydych chi gyd yn wych!

Nawr at yr enillwyr…. *Clicia ar y bwrlwm drwm sydd wedi'i ddarparu yn y gornel cyn darllen y darn nesaf*

Enillydd Categori Eich Dewis Chi - Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2014 ydy:

Nick Hargraves o Glwb Ieuenctid Rhuthun yn Sir Ddinbych!


Diolch i chi, bydd Nick yn mynychu'r seremoni wobrau yng Nghonwy ar Chwefror 20fed, ble bydd ei wobr yn cael ei gyflwyno a bydd y fideo buddugol yn cael ei chwarae. Bydd y bobl ifanc wnaeth greu'r fideo yn derbyn sgwter styntiau proffesiynol gwerth dros £200.

Gwylia'r fideo buddugol yma

Yn ogystal â'r sgwter, mae'r bobl hyfryd yn skates.co.uk wedi rhoi taleb gwerth £75 i un o'r fideos (wedi'i bigo ar hap). Ac rydym yn falch iawn o ddweud bod y daleb yn mynd i'r rhai wnaeth greu fideo Clwb Ieuenctid y Barri.

I ddarllen mwy am Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid a'r categori Eich Dewis Chi, ac i wylio'r holl enwebiadau, dilyna'r dolenni isod:

Delwedd: Howard Lake

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.