Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Eglurhad: AV (Gyda Chathod)

Posted by Pasternak from Vale Of Glamorgan - Published on 03/05/2011 at 10:33
0 comments » - Tagged as Education, Topical

English version

Os wyt ti’n debyg i mi o gwbl, ti wedi derbyn llawer o bropaganda trwy’r blwch post yn ddiweddar yn dweud wrthyt pam ddylai ti (neu dylai ti ddim) cefnogi’r Bleidlais Amgen (AV) ar Fai’r 5ed. Ac, os wyt ti’n debyg i fi o gwbl, yn hytrach nag meddwl “Ia i AV” neu “Na i AV” ti’n pendroni beth yn union ydy AV.

Mae’n sefyll am ‘Alternative Vote’, sef Pleidlais Amgen, ac os wyt ti’n pleidleisio Ia ar Fai’r 5ed ti’n pleidleisio am newid yn y ffordd mae pleidleisio yn digwydd ym Mhrydain. Y broblem gyda’r holl daflenni sydd wedi’u gwthio drwy fy nrws ydy eu bod wedi cael eu hysgrifennu gan bleidiau gydag agenda yn glir. Maen nhw i gyd yn eithaf amwys yn esbonio beth ydy AV, ac yn hytrach yn un ai dweud “AV ydy’r peth gorau yn y byd a bydd yn achosi i gathod bach a marshmallows fwrw o’r awyr” neu “Mae AV yn ddrwg ac os wyt ti yn pleidleisio amdano bydd Nick Clegg yn bwyta eich babanod.”

Dwi’n meddwl fod y ddwy ddadl yma yn eithaf rhagfarnllyd. Felly, fel gwasanaeth cyhoeddus, dwi wedi chwilota’r we am esboniad syml, gonest a hawdd i’w ddilyn.

Bonheddwyr a boneddigion, dwi’n cyflwyno i chi: Eglurhad Newid EtholiadolGan Gathod! *cyfeirio at y fideo yn y gornel*

Dwi, fel un, yn meddwl fod cathod yn egluro AV llawer gwell nag unrhyw un o’r taflenni dwi wedi’i ddarllen. Dwi’n gobeithio drwy bostio hwn bydd yn esbonio pethau ychydig gwell i eraill hefyd.

Oes gen ti ddadl groes? I mi mae hyn yn ymddangos fel peth da iawn, ond os wyt ti yn bwriadu pleidleisio Na i AV dydd Iau hoffwn i ti rannu dy farn drwy adael sylwad isod.

Dolennau perthnasol:

Pam Dwi’n Casu Gwleidyddiaeth

Pleidleisio I’r Rhai Di-glem

Gwybodaeth >> Gwleidyddiaeth

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.