Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Dy Fyd Di: Beth Wyt Ti'n Feddwl O'n Gwybodaeth?

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 20/11/2014 at 11:15
0 comments » - Tagged as Culture, People, Sport & Leisure, Topical, Travel

  • Stormtrooper yn dal y byd

English version // Yn Saesneg

Helo pawb, mae adolygiad mawr adran gwybodaeth CLIC yn parhau wrth edrych ar ein tudalennau Dy Fyd Di.

Mae'r adolygiad adran gwybodaeth yn edrych os yw ein gwybodaeth 'n cyngor yn gywir, yn gyfoes ac yn berthnasol i chi, darllenwyr a defnyddwyr CLICarlein a'r Gydweithfa CLIC.

Yn hytrach nag ei wneud ein hunain rydym yn gofyn i bobl broffesiynol sydd yn arbenigo ymhob adran ond hefyd rydym yn gofyn am eich adborth chi. Oes unrhyw beth o'i le yn yr adran? Gad i ni wybod. Oes yna fylchau angen eu llenwi? Gad i ni wybod. Efo awgrymiadau ar gyfer sefydliad neu wasanaeth i gysylltu iddo? Gad i ni wybod. Meddwl bod peth ohono yn grt a'r peth gorau ti wedi'i ddarllen erioed? Gad i ni wybod.

Mae yna dair ffordd i roi adborth ar yr adran Dy Fyd Di neu os oes gen ti sefydliad i'w awgrymu.

Dy Fyd Di

Mae Dy Fyd Di yn un o'r adrannau mwy od yn ein hadran gwybodaeth; mae'n cychwyn gyda gwybodaeth a chyngor am deithio o gerbydau i fisu, ac yna'n symud ymlaen i bethau fel ymfudo cyn cymryd troad siarp i mewn i ddiwylliant, crefydd a gwleidyddiaeth a gorffen gyda stwff ar geisio lloches. Felly mae'n adran sydd yn cynnwys gwybodaeth a chyngor ar drenau, Seientoleg, blynyddoedd bwlch ac anarchiaeth. Dywedais ei fod yn un eithaf od.

Gall weld yr adran gyfan yma - www.cliconline.co.uk/cym/gwybodaeth/dy-fyd-di - ac mae wedi cael ei rannu i mewn i'r isadrannau yma:

Felly... sut mae ein gwybodaeth ar y sbectrwm gwleidyddol? Ydy comiwnyddiaeth yn gallu cael ei esbonio mewn tair brawddeg? Oes angen adran ar deuluoedd brenhinol? Ydy ein gwybodaeth ar Gristnogaeth yn gywir? Dylai'r wybodaeth ar Rastaffari a Zoroastrian rannu tudalen gydag ysbrydegaeth a Seientoleg? Wyt ti eisiau gwybodaeth ar weithio tymhorol? Beth sydd ar goll?

Byddem ni yn wir yn hoffi dy adborth, un ai wedi'i bostio i'r adran berthnasol, neu ar y gr?p Facebook neu os hoffet ti ei wneud yn breifat yna fedri di e-bostio Sam@CLIConline.org.uk

Yr unig beth rydym yn ei ofyn ydy a fyddet ti'n gallu treulio ychydig funudau bob hyn a hyn i edrych ar gwpl o adrannau a gadael i ni wybod os ydy'r wybodaeth yn iawn, os oes gen ti unrhyw newidiadau i'r testun neu os wyt ti'n ymwybodol o unrhyw ddolenni neu fideos. Bydda hyn yn help mawr i ni ac i bobl ifanc Cymru.

Mae croeso mawr i unrhyw ac oll adborth.

Ar y We - Gwybodaeth Diogelwch

Gwybodaeth - Dy Fyd Di

MeicCymru.org

Cartref - Gwybodaeth

Erthyglau Perthnasol:

Credyd Lluniau: JD Hancock trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.