Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Dwi’n Caru Gwirfoddoli

Posted by DeadAngelLover22 from Cardiff - Published on 15/10/2010 at 11:38
0 comments » - Tagged as Work & Training, Volunteering

  • clothes

English version

Mae gweithio i siop elusen yn haws nag yr wyt ti’n ei feddwl, dwi wedi bod yn gweithio yn fy siop Cancer Research UK lleol, sydd yn Whitchurch ar gyrion Caerdydd, am bron i flwyddyn nawr. Weithiau gall fod yn eithaf anodd pam mae gen ti lot o bethau i drefnu a phrisio gan ei fod yn gallu bod yn eithaf diflas, ond mae’n hwyl go iawn ran fwyaf o’r amser. Yr amser caletach dwi wedi’i gael ydy pan gefais fy rhoi ar y til ar l i rywun ddangos i mi beth i wneud, ond fe siaradai am hynny wedyn.

Mae yna tri i bedwar o ferched eraill yn gweithio gyda fi yn y siop, maen nhw fel fy ail deulu, ac maent yn gallu bod yn gynorthwyol iawn gyda chyngor ac yn ddoniol iawn pan mae rhywbeth yn mynd o’i le yn gwaith. Dwi’n gwneud y rhan fwyaf o’m ngwaith gwirfoddol yn yr adran cyfryngau'r siop ar hyn o bryd, lle byddaf yn trefnu’r DVD’s a’r gemau, ond dwi hefyd yn treulio ychydig o amser yn trefnu’r gemwaith, lle mae’n rhaid di-danglo’r cadwyni a phrisio nhw yn barod i gael eu gwerthu.

Unwaith cawsom DVD oedd yn mynd i gael ei werthu am y pris arferol o £2 Roedd y DVD o’r Pirates Of The Caribbean o’r enw The Lost Disk. Pan edrychwyd i mewn i’r cas doedd dim disg ynddo ac felly chwarddom i gyd yn y siop ac roeddem yn meddwl ceisio ei werthu cyn sylwi efallai na fyddai pawb yn ei weld mor ddoniol.

Fel y dywedais gynharach, yr amser anoddaf dwi wedi ei gael yn y gwaith oedd pan gefais fy nysgu i weithio’r til yn y siop a darganfod fod hyn yn fwy o sialens nag yr oeddwn wedi ei feddwl, ond ar l cwpl o gamgymeriadau lle aeth y sgrin yn goch a sgrechian arnaf dysgais sut i weithio’r peth. Aeth y llinell yn fwy wrth i’r siop brysuro ac yn y diwedd roedd rhaid i’r bos gymryd drosodd. Dwi dal ddim wedi llwyddo cael yn l ar y til gan ei fod yn gallu bod yn eithaf straen ond dwi wedi cael hwyl grt gyda’n dyddiau codi arian bach wrth goginio cacennau ac yn helpu gyda’r raffl.

Nawr ar y diwrnodau dwi’n gweithio gallet ddarganfod fi yn sortio drwy rhai o’r nofelau rhamant a’r gemwaith. Dwi’n caru fy ngwaith a byth eisiau rhoi gorau iddo.

Nodyn Is-Olygydd: Cofia os wyt ti’n gwirfoddoli gall gael ticed gig am ddim gan Orange RockCorps.

Newyddion Categorau Gwirfoddoli

Gwybodaeth Cyflogaeth a Hyfforddiant Gwirfoddoli

DELWEDD: Mirror fail gan Adam NFK Smith

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.