Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cymera '#Selflessie' Ar Gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr

Posted by Tom (Sub-Editor) from Cardiff - Published on 01/06/2014 at 14:13
0 comments » - Tagged as People, Sport & Leisure, Topical, Work & Training, Volunteering, Yn Gymraeg

  • Hun-lun dwy ferch gyda diffiniad o #selflessie wedi ysgrifennu dros y llun
  • logo theSprout
  • Hun-lun dwy ferch yn gwirfoddoli

English version // Yn Saesneg

Mae Tenovus a TheSprout yn annog gwirfoddolwyr ledled y wlad i rannu eu gwaith gwirfoddol anhunanol ar-lein drwy gymryd hun-lun a'i bostio i Twitter a Facebook, fel rhan o Wythnos Gwirfoddolwyr 2014.

Mae'r elusen cancr arweiniol eisiau i wirfoddolwyr ddefnyddio'r hashnod '#Selflessie' - hun-lun yn gwneud rhywbeth anhunanol - a phostio lluniau ohonyn nhw'u hunain yn gwirfoddoli neu'n gwneud gweithred anhunanol i'r tudalen Facebook Tenovus a phorth Twitter (@tenovuscancer), yn ogystal â @FeedTheSprout gyda'r hashnod #selflessie a #wythnosgwirfoddolwyr.

Mae'r cylchgrawn rhyngweithiol a'r gwasanaeth gwybodaeth i bobl ifanc yng Nghaerdydd yn addo ail drydar (RT) unrhyw drydar sy'n cael ei bostio i @FeedTheSprout, mewn ymgais i roi hwb i broffil gwirfoddolwyr yng Nghymru ac i ddathlu'r gwaith gwych maent yn ei wneud! Rydym yn gofyn yn syml dy fod di'n cynnwys enw'r sefydliad rwyt ti'n gwirfoddoli iddi, i ni gael rhoi hwb i'w proffil nhw hefyd! Y gobaith ydy, bydd yn ysbrydoli eraill i roi tro ar brofiadau gwirfoddoli eu hunain!

Mae'r gweithgaredd wythnos o hyd yn cyd-fynd â'r cyfri lawr at Wobrau Gwirfoddolwr Tenovus mewn cydweithrediad â NewLaw, dathliad blynyddol o gyfraniadau pwysig gwirfoddolwyr i'r elusen. Eleni, bydd Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol, Noddwr Brenhinol yr elusen, yn mynychu'r seremoni wobrwyo. Felly, os wyt ti'n wirfoddolwr Tenovus, mae'n amser perffaith i rannu dy waith ar-lein!

Chwilio am syniadau ar gyfer dy #selflessie? Dyma rai syniadau gan Tenovus:

  • Beth am ollwng bag o ddillad yn dy siop Tenovus agosaf a chymryd #selflessie ohonot ti tu allan?
  • Cymryd rhan mewn digwyddiad codi arian i Tenovus? Cymera #selflessie ohonot ti allan yn ymarfer yn dy grys-t Tenovus! Dyma rai syniadau, bydda Tenovus wrth ei fodd yn gweld rhai ti!

Os oeddet ti'n pendroni, diffiniad #selflessie ydy 'Y weithred o wneud rhywbeth anhunanol ac eisiau i dy ffrindiau wybod amdano'! Fel dywedai Cydlynydd Datblygu Gwirfoddolwyr Tenovus, Katie Taylor, mae'n amser i "harneisio grym y hun-lun... Wythnos Gwirfoddolwyr [yma]!"

Dilyna Tenovus ar Twitter @tenovuscancer neu Hoffa nhw ar Facebook ar www.facebook.com/tenovus. Dilyna theSprout ar Twitter @FeedTheSprout neu Hoffa ni ar Facebook ar www.facebook.com/TheSprout.co.uk.

Dilyna diweddariadau gan Tenovus a theSprout yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr wrth chwilio am #selflessie a #volunteersweek ar Twitter a Facebook.

Gall ddarganfod pob math o syniadau gwirfoddoli yng Ngwasanaeth Gwirfoddol Cymunedol, neu drwy chwilio Cyfeiriadur Sefydliadau theSprout, ar www.thesproutdirect.co.uk*.

Nodwch: Mae Llinell Cefnogaeth Cancr Tenovus ar agor 8yb - 8yh, saith diwrnod yr wythnos ar radffôn 0808 8081010.

Perthnasol:

Taith Gerdded Tenovus Goodnight Midnight Walk

Erthyglau - Categorïau - Gwirfoddoli

Digwyddiadau - Mehefin 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Gwirfoddol Sprout

Sefydliadau - Gwasanaeth Gwirfoddol Cymunedol (VCS)

Gwybodaeth - Cyflogaeth a Hyfforddiant - Gwirfoddoli

Gwybodaeth - Dy Fyd Di - Gweithio - Gwirfoddoli

Gwybodaeth - Pethau i'w Gwneud

*Er mai prif fwriad ein cyfeiriadur yw i bobl ifanc ddarganfod y gwasanaethau cefnogol maent yn chwilio amdanynt, mae hefyd yn le da i ddarganfod llefydd gallai fodloni dy awydd gwirfoddoli am ei fod yn rhoi cannoedd o sefydliadau pwysig ar flaen dy fysedd!

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.