Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cyfweliad: Vanessa o The Saturdays

Posted by Tom (Sub-Editor) from Cardiff - Published on 16/06/2014 at 11:43
0 comments » - Tagged as Art, Culture, Music, People, Sport & Leisure, Topical, Volunteering

  • Clawr Greatest Hits The Saturdays

English version // Yn Saesneg

Cyfweliad gennych chi.

Felly, mae The Saturdays yn ôl ar Daith! Wedi gwerthu dros pum miliwn o recordiau bellach, gyda phedwar albwm deg uchaf, mae The Saturdays yn parhau i fod yn rym chwyrlwynt ym myd pop, sydd yn dangos dim arwydd o arafu.

Yn lwcus, llwyddais i gael gafael ar Vanessa i drafod  'Greatest Hits Tour' ac albwm The Saturdays a'i chwestiynu am beth mae hi'n edrych ymlaen ato a beth sydd i'w ddisgwyl.

Gyda dros 13 o senglau Deg Uchaf, mae 'Greatest Hits' yn ddathliad o yrfa pop lwyddiannus a pharhaus, un mae'r band wedi'i fwynhau ers iddynt ymddangos am y tro cyntaf yn 2008 gyda If This Is Love. Bydd yr albwm yn cynnwys tri cân newydd sbon ynghyd â ffefrynnau'r ffans, fel Higher, All Fired Up, Ego, Up a'r gân oedd ar frig y siartiau What About Us.

O'r 7fed o Fedi, bydd The Saturdays yn mynd â'u halbwm newydd ar y ffordd, yn perfformio i'w ffans mewn dinasoedd ledled y DU, gan gychwyn yng Nglasgow ac yna'n ymweld â Newcastle, Manceinion a Birmingham ymysg eraill. Ond y dyddiad mwyaf pwysig i dy ddyddiadur ydy'r 18fed o Fedi, pan fydd The Saturdays yn dod i Gaerdydd ac yn chwarae yn Arena Motorpoint Caerdydd!

Ond, un o'r prif bryderon i ffans The Saturdays - fel amlygwyd yn y llif o gwestiynau ar Twitter am y pwnc trwy @FeedTheSprout - ydy bod rhyddhad yr albwm 'Greatest Hits' yn golygu mai'r daith hon fydd y daith olaf. Ond mae Vanessa wedi dweud wrthyf mai pwynt yw hwn lle maent eisiau dathlu eu ffefrynnau hyd yn hyn.

Yn groes i'r arferol, wrth ryddhau'r casgliad tra maent ar frig eu gyrfa, gall ffans edrych ymlaen at gael y goreuon i gyd ar un albwm. Mae hyn yn bell o fod yn hwyl fawr ac yn fwy o ddathliad, gyda'r band yn bwriadu dychwelyd i'r stiwdio yn hwyrach ymlaen yn y flwyddyn i gychwyn recordio'r pumed albwm stiwdio.

CWESTIYNAU SYDYN:

C: Beth ydy dy sengl gorau a dy fideo gorau?

A: “What About Us o bell ffordd! Cawsom Rif Un gyda hwnnw ac mae hynny wedi bod yn freuddwyd i ni am gyfnod hir. Ymm, fideo gorau ydy Higher yn bendant - dyma'r tro cyntaf i ni fod allan yn yr UDA ac roeddem ni'n ei garu. Roeddem yn teimlo fel sêr mawr Holywood."

C: Iawn ta... pwy wyt ti'n meddwl ydy'r mwyaf deniadol: Flo Rida neu Sean Paul?

A: “O naaaa! Fedra'i ddim dewis! Mae'r ddau yn ddynion deniadol iawn. Mae ganddynt rinweddau gwahanol."

C: Os oedd rhaid i ti fynd a 3 peth i ynys wag pell, beth fydda nhw?

A: “Wel, dŵr yn amlwg, neu byddwn i ddim yn para'n fyw (amlwg braidd); cerddoriaeth - fedra'i ddim byw fy mywyd heb gerddoriaeth; a fy nheulu. Ia, mae'r rheiny yn swnio fel set dda."

C: Unrhyw gyngor i ferch ar ddêt cyntaf?

A: “Bihafio. Yn nhermau, bydda'n ti dy hun a phaid gwneud rhywbeth nad fyddet ti eisiau gwneud. Gofynna llwyth o gwestiynau a cheisio bod yn hwyl a diddorol. Dwi wedi bod ar dipyn o ddêts cyntaf drwg yn fy amser felly gallaf roi ddigon o gyngor ar beth fyddwn i ddim yn ei wneud hefyd."

C: Pa Saturday ydy'r fflyrt fwyaf?

A: “Frankie yn bendant... ond, nid cymaint nawr ei bod hi wedi'i setlo i lawr!"

C: Pa Saturday sydd yn dychryn mwyaf?

A: “Ymm, fi i ddweud y gwir. Fe wnaethom sioe ble roeddem yn dilyn ysbrydion o gwmpas yr ystâd wledig fawr yma. Roeddwn i wedi ofni'n lân ac yn sgrechian drwy'r adeg. Roedd Rochelle yn agos tu ôl i mi. Ond roedd Una, ar y llaw arall, yn wallgof ac yn dechrau sgwrsio gyda'r ysbrydion ac yn gwneud ffrindiau gyda nhw!"

C: Os bydda ti'n gwneud deuawd gyda fi, beth fydda ef?

A: (Chwerthin) “Wow. Wel mae'n rhaid iddo fod yn un bechgyn-geneth. Hmmm, dwi ddim yn gwybod. Efallai Rhianna ft Mickey Ekko - Stay, neu, James Morrison ft Nelly Furtardo - Broken Strings."

Gallet brynu tocynnau i'w sioe yng Nghaerdydd yn yr Arena Motorpoint ar 18fed Medi yma.

Efo newyddion, ymgyrchoedd, barnau, ysgrifennu creadigol neu adolygiadau ti eisiau rhannu? Cyflwyna nhw i ni yma.

Mae'r holl erthyglau wedi'u cyflwyno gan bobl ifanc a sefydliadau gyda ffocws ieuenctid, ar gyfer pobl ifanc.


Darganfod tebyg:

Cyfweliad: Charlotte Church

Clicia yma i weld holl gyfweliadau ar theSprout

Clicia yma i weld ein Calendr Digwyddiadau Caerdydd llawn

***********************************************************************************************************************

Mwy:

Erthyglau - Categorïau - Cerddoriaeth

Erthyglau - Categorïau - Chwaraeon a Hamdden

Gwybodaeth/Cyngor - Cerddoriaeth

Gwybodaeth/Cyngor - Gigs, Cyngherddau, Digwyddiadau a Gwyliau

Sefydliadau/Cyfeirlyfr - Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru - Celfyddydau Perfformio i Bobl Ifanc

Rhwydwaith Cerddor Ifanc Caerdydd ar Facebook

Digwyddiadau - Mehefin 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

*Cyflwyna dy stwff ar gyfer ei gyhoeddi yma*

Delweddau: 'Greatest Hits' - wedi'i addasu o wefan The Saturdays; 'Vanessa and The Saturdays' - gan hitthefloor.com

#yourshoutyoursprout #youcreatethenews

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.