Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cwestiynu Keith Towler

Posted by DeadAngelLover22 from Cardiff - Published on 03/04/2012 at 12:28
0 comments » - Tagged as People

  • keith
  • keith
  • keith

English version

Ar ddydd Iau 19 Ebrill 2012 bydd digwyddiad yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal gan theSprout yn rhoi cyfle i bobl ifanc yng Nghymru a'r sefydliadau sydd yn gweithio gyda nhw, i gyfarfod Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler.

Efallai ti wedi clywed amdano yn y newyddion neu mewn erthygl wedi'i bostio ar theSprout o'r blaen. Ei waith o ydy "i hyrwyddo lles plant a phobl ifanc" ar draws Cymru gyfan, felly rydym ni yn lwcus iawn i gael ychydig o'i amser.

Bydd hwn yn sesiwn cwestiwn ac ateb cyhoeddus a gall unrhyw un ddod. Felly os wyt ti'n meddwl fod yna rywbeth hoffet ti wybod ac mae gen ti'r amser i ddod draw yna pls gwna.!

Bydd yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ar y dyddiad uchod ac yn cychwyn am 4.30yp. Bydd Keith Towler yno am awr a phaid bod ofn, mae'n ddyn cyfeillgar iawn a bydd yn hapus i ateb dy gwestiynau!

(Cyhoeddwyd r erthygl yma am y tro cyntaf ar 16 Mawrth 2012.)

Digwyddiadau – Cwestiwn ac Ateb gyda Keith Towler

Gwefan Comisiynydd Plant Cymru

Gwybodaeth – Hawliau Plant

Erthyglau Perthnasol:

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.