Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cerdd: Bwlio – Beth Allai Wneud

Posted by Tansi from Cardiff - Published on 29/07/2011 at 15:26
0 comments » - Tagged as Creative Writing, People

  • wylo

English version

Croen cleisiog, lympiau wedi codi a'u torri,
Gwallt wedi rhwygo, gwefus wedi chwyddo ac artaith.
Galw enwau, cam-drin meddyliol a chorfforol.
Syber, cymdeithasol a geiriol.
Beth ydy'r pwynt mewn bwlio?

Dagrau, ysgafn a chynnes yn diferu i lawr fy mochau yn y nos.
Yn wylo yn ysgafn i'm nghlustog, ble gall neb glywed.
Dwi'n drallodus; ddim yn gwybod pwy i fynd ato.
Pwy fydd yn gwrando arnaf i pathetig?
Beth ydy'r pwynt mewn bwlio?

Dwi wedi brifo, yn wan ac yn unig.
Dwi'n teimlo poen ac ediferwch.
Dymunwn gael rhywun i droi ato,
I helpu fi gyda'm nhrafferthion.
Beth ydy'r pwynt mewn bwlio?

Dwi'n cyrlio i fyny yn y nos, yn unig, yn dymuno nad fi oedd o.
Pam mai fi ydy o? Pam fod o'n unrhyw un?
Ydy bwlod efo problemau ei hunain?
Neu dim ond bod nhw'n mwynhau’r poen maent yn achosi i eraill?
Beth ydy'r pwynt mewn bwlio?

Ar l treulio amser, yn meddwl ac ymchwilio,
Dwi'n gweld ffordd allan.
Nid yw'n brifo fy hun nac yn rhoi diwedd ar fy mywyd,
Ond yn siarad gyda phobl sydd yn poeni.

Dwi'n sylwi nawr, fod yna bobl allan yna,
Pobl fel Caerdydd yn Erbyn Bwlio,Meic a ChildLine.
Rhain ydy'r holl bobl gall helpu fi,
Gwneud fi'n berson cryfach a gwell.
Maen nhw'n gwneud i mi weld fod ffordd arall –
Ffordd arall o fyw bywyd gwell

Byddaf bob tro'n cofio nawr,
Ta waeth faint bydd y lleisiau yn temtio fi,
Byddaf yn mynd at y bobl yma.
Byddaf yn ymddiried yn y bobl yma,
Ac o'r diwedd bydd gen i gysur.

Sefydliadau – Meic

Sefydliadau – ChildLine
Sefydliadau – Caerdydd Yn Erbyn Bwlio

Gwybodaeth – Bwlio

DELWEDD: Deliquiscence gan *TreMichLan*

Erthyglau perthnasol:
Bwlio: Fy Stori
Bob Tro'n Brwydro Yr Bwlod

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.