Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Ceisiadau i Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2015

Posted by EmilyNYAW from Cardiff - Published on 26/11/2014 at 10:43
0 comments » - Tagged as Art, Culture, Stage

Yn Saesneg // English version

Yn Chwefror, bydd timau o Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru yn teithio hyd a lled Cymru, yn chwilota am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf dawnsu Cymru (ar gyfer pobl ifanc 16 - 21 mlwydd oed).

Mae'r ffurflen gais ar-lein a'r canllawiau ar gael ar ein gwefan www.nyaw.co.uk.

Dyddiad cau y ceisiadau yw Dydd Llun 12 Ionawr 2015. Os oes well gen ti gael copi caled, cysyllta â'r swyddfa trwy ffonio neu e-bostio ac fe wnawn bostio ffurflen atat  - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk.

Mynycha Weithdy Technegau Clyweliadau i Gael Gwared ar Bryderon Gwrandawiadau

Wyt ti'n bwriadu anfon cais at NYTW neu ysgol neu goleg drama? A hoffet ti ddarganfod sut bydd pobl yn paratoi at glyweliadau actio proffesiynol?

Mae Theatr Ieuenctid Genedlaethol yn cynnig cyfres o gyfleoedd hyfforddi undydd mewn mannau amrywiol yng Nghymru, ble byddi'n gallu:

  • Meithrin sgiliau newydd
  • Magu hyder
  • Dysgu sut i baratoi

Mae nifer y llefydd yn gyfyngedig, a chyntaf i'r felin fydd hi.

Cost: £15.00 neu £10.00 (Ymgeiswyr NYTW 2015).

Cymhwystra: Rhaid i ymgeiswyr fod yn 15-21 mlwydd oed.

Os byddi'n gwneud cais am le yn NYTW 2015, gelli gofrestru am y gweithdy hwn gan ddefnyddio ffurflen gais NYTW. Os na fyddi'n gwneud cais am le yn NYTW 2015, gelli gofrestru yma.

Cysylltiedig:

Sherman Players: Gr?p Drama 18+ Newydd

Erthyglau // Categorïau // Llwyfan

Digwyddiadau // Tachwedd 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Gwybodaeth - Actio, Drama a Theatr

Digwyddiadau - Llwyfan

*Cyflwyna dy waith i gael ei gyhoeddi yma*

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.