Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Beth Wyt Ti'n Feddwl O'n Gwybodaeth?

Posted by CLIConline from Anglesey - Published on 02/05/2014 at 09:52
0 comments » - Tagged as People, Topical

  • gwyb

English version // Yn Saesneg

CLICarlein ydy'r gwefan gwybodaeth, newyddion a chyngor i bobl ifanc yng Nghymru.

Yr adran wybodaeth,  sydd yn eistedd uwchben ar y bar llywio ac mae pob erthygl yn cysylltu iddo, ydy asgwrn cefn y wefan ac mae'n cael ei rannu gan bob gwefan yn y Gydweithfa CLIC. Nawr, rydym wedi penderfynu ymestyn ychydig, gwneud ychydig o dwistio a gweld sut mae'n mynd.

Beth rydym yn ceisio ei ddweud ydy ein bod yn adolygu ein hadran gwybodaeth. Yn hytrach nag ni yn ei wneud, rydym yn gofyn i'r bobl broffesiynol sydd yn arbenigo ymhob adran ac rydym hefyd yn chwilio am adborth gennych chi, y darllenwyr, defnyddwyr ac enaid CLICarlein a'r Gydweithfa CLIC.

Mae yna ddwy ffordd fedri di roi adborth:

  1. Gad sylwad ar yr adran neu'r isadran berthnasol ar y wefan, yn union fel y byddet ti efo erthygl.
  2. Trwy'r Grŵp Golygyddol Cenedlaethol CLIC ar Facebook

Bydda taclo'r adran wybodaeth gyfan i gyd mewn un lwmp yn dasg enfawr, felly rydym am dorri popeth i lawr a gwneud adran wahanol bob dau fis. Y cynllun ydy…

Ac ymlaen nes bydd y naw adran wedi'i gwblhau.

Byddwn yn postio erthyglau yn dweud pa adrannau ac isadrannau rydym yn gweithio arnynt dros y flwyddyn nesaf, felly os fedri di gadw llygaid allan ac ymuno pan fedri di, hyd yn oed os mai sylwad byr ydyw yn dweud "mae'n iawn" yna bydda hynny yn wych.

Yr unig beth rydym yn ei ofyn ydy os gallet ti sbario ychydig funudau bob hyn a hyn i edrych ar gwpl o adrannau a gadael i ni wybod os ydy'r wybodaeth yn iawn, os oes gen ti unrhyw newidiadau iddo neu os wyt ti'n gwybod am unrhyw ddolenni neu fideos. Bydda hyn yn help mawr i ni ac i bobl ifanc Cymru.

Ar y We – Gwybodaeth Diogelwch

MeicCymru.org

Adran Wybodaeth

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.