Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Angen Newyddiadurwyr

Posted by JazzHands from Cardiff - Published on 01/08/2011 at 11:21
0 comments » - Tagged as Festivals, Work & Training, Volunteering

  • iris

English version

Mae'r ?yl Gwobr Iris, G?yl Ffilm Fer Hoywon a Lesbiaid Rhyngwladol Caerdydd, yn dychwelyd fis Hydref 2011, dydd Mercher 5ed i ddydd Sadwrn yr 8fed i fod yn benodol.

A tra mae'n parhau i fod yn agored i'r cyhoedd ac yn parhau i ariannu a datblygu ffilmiau byr ar draws y byd, mae rheswm hyd yn oed mwy arbennig y dylet gadw sylw ar firi eleni.

Mae IrisTV, cangen cynhyrchu swyddogol yr ?yl yn gweithio gyda Stonewall Cymru i gynnig cyfle gwych i ddarpar newyddiadurwyr yng Nghymru.

Maent yn chwilio am 8 o bobl ifanc (gwell yn 18-25 ac yn Lesbiaid, Hoyw neu Ddeurywiol [LHD]) i weithio fel newyddiadurwyr cynorthwyol cyn ac yn ystod yr ?yl. Byddet yn cael y gyfrifioldeb o greu cynnwys fideo arloesol a diddorol i gael ei ddangos yn Chapter a Cineworld (lle bydd G?yl Gwobr Iris 2011 yn cael ei gynnal) ac ar-lein ar IrisTV.

Felly os gallet ti ddangos:

  • Profiad o cyn-gynhyrchiad, cynhyrchiad ac l-gynhyrchiad
  • Profiad o ymrwymiad cymunedol
  • Profiad o ymrwymiad gyda'r gymuned LHD

Yna gallai hwn fod yn ffordd di o gael dy droed ar y rheng. Mae siaradwyr Cymraeg yn cael eu hannog i wneud cais gan y bydd dau gr?p o bobl yn arwain y cwrs, un trwy gyfrwng y Gymraeg, a'r llall trwy gyfrwng Saesneg.

Felly os ydy hyn yn swnio fel ti ac rwyt ti ar gael ar ddydd Iau 25ain Awst a Medi 9fed yna clicia yma am fanylion personol llawn a gwybodaeth bellach am yr ?yl ac yma am y ffurflen cais.

Bydd rhaid i ti frysio gan fod y dyddiad cau ar ddydd Llun 8fed Awst. Os wyt ti angen gwybodaeth bellach o gwbl, pls e-bostia Berwyn Rowlands – Berwyn@irisprize.org a phob lwc.

Sefydliadau Stonewall Cymru

Newyddion Categorau Gwaith a Hyfforddiant

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.