Welcome to The Sprout! Please sign up or login

7 Awgrym Am Ddewis Prifysgol

Posted by DanielleNicole15 from Cardiff - Published on 04/02/2013 at 14:17
0 comments » - Tagged as Education, People, Topical, Travel, Yn Gymraeg

  • ejhr

English Version

Ah, am ryddhad, mae'ch TGAU wedi gorffen ac rydych yn dechrau Blwyddyn Deuddeg ar ôl haf o ymlacio

Bydd hyn yn ddechreuad newydd, gyda phwnc newydd ac mi rydych yn benderfynol i weithio'n galetach y flwyddyn hon.

Mae'r misoedd cyntaf yn teimlo'n ysgafn ac yna'n sydyn! Mae'n eich taro chi.

Mae pawb yn siarad am y brifysgol yn barod, ac mae'n teimlo fel dim ond ddoe pan ddechreuoch eich lefel A! Mae'r dewisiadau yma i gyd yn eich dantio, ond i gyd yr ydych chi am wneud yw gwneud y dewisiad orau i chi, fel mae pawb yn dweud wrthych chi, dyma benderfyniadau mwyaf eich bywyd (felly dim gwasgedd neu unrhyw beth).

Dyma awgrymiadau i helpu chi i wneud un o'r penderfyniadau mwyaf anferth eich bywyd (Oddi wrth rywun sy'n gwneud y penderfyniad nawr):

1. Ewch i Ddiwrnodau Agored Bob Amser (Rwy'n ailadrodd. Bob amser):

Os ydych yn ddifrifol yn ystyried mynd i'r brifysgol, ni fydd pori ar y brifysgol ar-lein yn rhoi syniad eglur i chi o beth bydd y brifysgol fel (cofiwch, mae pob Prifysgol am i chi wneud cais iddyn nhw, felly bydd ond lluniau o'r ystafelloedd orau ac adeilad y brifysgol o dan belydron yr haul disglair yn tywynnu). Y peth olaf dylech chi wneud yw peidio mynychu diwrnod agored, mynd i mewn i brifysgol sy'n 3 awr i ffwrdd o'ch cartref ac wedyn ei gasáu gan nad ydyw'n edrych fel y lluniau ar-lein.

2. Gwnewch Ymchwil drwyadl i mewn i'r Cwrs Yr Hoffech Astudio Ym Mhob Un O'ch Dewisiadau Prifysgol Posibl

Yfe chi yw'r math o berson sy'n dda gydag arholiadau neu waith cwrs? Hoffech chi astudio modiwlau penodol ar eich cwrs? Wel, mae'n hanfodol eich bod yn gwneud ymchwil ynglÅ·n â pha opsiynau am Brifysgol sy'n eich gweddu orau, oherwydd mae yna lawer o opsiynau, a gallwch chi ddod o hyd i gwrs sy’n berffaith i chi.

3. Cymerwch Olwg Ar Adolygiadau Oddi Wrth Fyfyrwyr Neu Siaradwch gyda Myfyrwyr Cyfredol

Mae Prifysgolion bob amser yn mynd i drio gwerthu eu hunain ar-lein ac mewn diwrnodau agored, a llawer o'r amser, mae'n lletchwith i ofyn i ddarlithiwr ynglŷn â pha glybiau sydd o gwmpas yr ardal neu os mae yna rannau o'r cwrs sy'n ddiflas - maen nhw'n amlwg yn mynd i ddweud na! Edrychwch ar-lein neu siaradwch gyda myfyrwyr sydd yno ar hyn o bryd, oherwydd mae yna gwestiynau ni all unrhyw darlithith nag athro ateb, dim ond pobl eich oedran chi!

4. Neuaddau

Wedi ystyried y cwrs ei hunan, y peth pwysicaf nesaf i edrych arno ar eich rhestr wirio yw neuaddau'r brifysgol. Edrychwch ar y prisiau a meintiau'r ystafelloedd, a gwnewch yn siŵr yr ydych yn edrych ar rhai ar y diwrnodau agored i gael syniad da o'r fath o le byddwch chi'n aros - byddai'n well gennych chi gael ystafell ymolchi yn eich stafell? Neu oes ots gennych rannu ystafell ymolchi? Os ydych yn berson tawel a buasai'n well gennych aros mewn am y noson, neu'n hoffi parti, mae yn neuaddau sy'n berffaith i chi!

5. Hoffech Chi Goginio Eich Bwyd Eich Hunan Neu Hoffech Chi Fod Prydiau yn Cael Ei Goginio Iddo’ch Chi?

Ydych chi'n hoffi coginio? Ydych chi am gael’ profiad prifysgol' llawn? I rai, mae hyn yn cynnwys aros mewn neuaddau sy'n arlwyo, ond i eraill, maent am osod y sialens o goginio eu hunain a chyllidebu eu harian eu hunain (cyffrous!)... Pam ddim gwneud rhestr o blaid ac yn erbyn cael neuaddau arlwyo neu hunanarlwyo?

6. Arian

Dyma'r rhan mwyaf ddiflas; arian (oni bai eich bod yn gobeithio gwneud gradd mewn cyfrifeg, os felly, yna dyma'r rhan gyffrous!). Bydd yn rhaid i chi edrych ar yr ochr ariannol er enghraifft y neuaddau a bwyd yn y brifysgol ac efallai gweld y siopau lleol i weld os ydy'r ardal yn ddigon rhad i fyw yno.

7. Gofynnwch i'ch Hunan: Allai Weld Fy Hun yn Byw Fan Hyn am y Tair Blynedd Nesaf?

Dyma siŵr o fod y cwestiwn pwysicaf pan ydych chi'n dewis prifysgol. Os ydych yn berson sy'n aros adref, yna dylech chi wir ystyried aros adref (yn amlwg), oherwydd dydych chi ddim eisiau teimlo'n hiraethus am y tair blynedd nesaf. Ar y llaw arall, efallai byddwch chi eisiau'r profiad o aros i ffwrdd o'r cartref am dair blynedd!

Mae yna nifer fawr o gwestiynau y mae pawb am glywed yr atebion i ynglŷn â phrifysgol a gallai rhai ond cael ei hateb pan ydych chi wedi bod trwy'r profiad prifysgol am ychydig o fisoedd. Beth sy'n sicr yw, mi allwch chi wneud llawer o ymchwil o mewn i brifysgolion y dyddiau hyn gyda'r gwefannau ystadegau prifysgolion ynghyd a mynd i'r prifysgolion eu hunan.

Felly, pob lwc gyda gwneud un o benderfyniadau mwyaf eich bywydau!

Gwybodaeth » Addysg » Addysg Uwch » Gwneud Cais am Le

Gwybodaeth » Arian » Arian tra'n dysgu

Gwybodaeth » Addysg » Addysg Ôl-16

Erthyglau » Categorïau » Addysg

MeicCymru.org

LLUN: UniversityBlogSpot trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.