Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Yn Cyflwyno: archifCLIC

Postiwyd gan CLIConline o Ynys Môn - Cyhoeddwyd ar 05/10/2014 am 09:37
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Hinsawdd, Comedi, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Dawns, Addysg, Amgylchedd, Ffasiwn, Gwyl, Bwyd a Diod, Iechyd, Hanes, Ffilmiau, Cerddoriaeth, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden, Technoleg, Materion Cyfoes, Teithio, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli, Yn Gymraeg, Cyffuriau, Alcohol

  • Rhesi o jariau ar silffoedd

English version // Yn Saesneg

Rydym wedi bod yn brysur yn diweddaru CLICarlein y tu ôl i'r llenni, gan gynnwys twtio hen gynnwys ac yn archifo defnyddwyr sydd ddim yn defnyddio'r gwefannau bellach

Beth mae hyn yn ei olygu?

Bydd cyfrifon aelodau CLICarlein sydd ddim wedi mewngofnodi yn y 12 mis diwethaf (ers Hydref 2013) yn cael eu hanablu, a bydd cyfrifon y rhai sydd ddim wedi mewngofnodi yn  24 mis diwethaf (ers Hydref 2012) yn cael eu dileu.

Bydd y defnyddwyr yma yn gweld y neges ddilynol wrth geisio mewngofnodi:

Wps, sori... ti ddim wedi mewngofnodi ers hir iawn felly dydy dy gyfrif ddim yn bodoli bellach. Ond hei - gall cofrestru eto yma, neu gysylltu gyda ni yma".

Bydd unrhyw erthygl sydd wedi'i gyflwyno gan ddefnyddwyr CLIC sydd ddim wedi mewngofnodi yn y 24 mis diwethaf yn cael eu symud a'u rhestru dan yr enw 'ArchifCLICarchive'.

Os yw hyn yn dy effeithio di yna cysyllta gyda ni a byddwn yn ceisio adfer dy gyfrif gwreiddiol.

Rydym yn parhau i geisio meddwl beth i wneud gyda hen sylwadau (yn hytrach nag dileu yn unig) felly rydym yn croesawu unrhyw farn sydd gen ti. Unwaith byddem wedi penderfynu byddwn yn gadael i ti wybod.

Erthyglau - Categorïau - Technoleg

Ar y We - Gwybodaeth Diogelwch

Beth yw CLICarlein?

CLIC yn dy ardal di

Delwedd: Kerem Tapani trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50