Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Yn Cael Trafferth Yn Cyflwyno Gwaith i CLIC?

Postiwyd gan Tom (Sub-Editor) o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 12/02/2015 am 10:15
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Pobl, Chwaraeon a Hamdden, Materion Cyfoes, Gwirfoddoli

  • Logo CLIC

English version // Yn Saesneg

Helo bobl

Rydym wedi sylweddoli bod rhai pobl yn cael trafferthion wrth gyflwyno erthyglau ar hyn o bryd. Dyma pam (a beth i wneud am y peth, fel dy fod di dal yn gallu cyflwyno dy adolygiadau siarp, cyngor serchog, ymgyrchoedd gofalgar, cymysgeddau creadigol, barnau gwreiddiol, ac ati!).

Yn anffodus, mae'r wefan bellach yn allgofnodi pobl ar ôl hanner awr - hyd yn oed os wyt ti'n dal i fod ar y wefan, a heb ddweud wrthyt ti! Golygai hyn nad fydd y sgrin yn newid, ond rwyt ti'n cael dy allgofnodi, ac os wyt ti wedi allgofnodi, yna nid oes posib cyflwyno dy erthyglau, ayb!

Felly, os oes rhaid i ti gofnodi bob hanner awr. I gofnodi i mewn yn ôl, mae'n rhaid i ti daro 'Allgofnodi' (er bod y wefan wedi gwneud hynny yn barod i ti...) Sicrha dy fod di'n copïo dy waith cyn i ti daro 'allgofnodi' neu byddi di'n ei golli a bydd y byd yn dod i ben.

Fedri di hefyd ysgrifennu dy erthygl yn rhywbeth fel Microsoft Word gyntaf (a'i arbed yn rheolaidd), ac yna copïo a phastio i mewn i ffurflen 'Cyflwyno' CLIC (yma i erthyglau, yma i ddigwyddiadau), pan fyddi di wedi gorffen gweithio arno. Mae’n debyg byddwn ni'n awgrymu'r opsiwn yma.

Os wyt ti'n cael trafferthion go iawn, hyd yn oed efo'r pethau crybwyllwyd uchod, fedri di e-bostio dy erthyglau, ymholiadau ayb, i ryan@cliconline.co.uk a dan@cliconline.co.uk - e-bostia'r ddau ohonom a gall pwy bynnag sy'n rhydd weithio arno.

Ryan (Golygydd) a Dan (Is-Olygydd)

Perthnasol:

Beth ydy CLIC?

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50