Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Ymuna â'r Bwrdd Cyfiawnder Teulu Pobl Ifanc

Postiwyd gan CAFCASSCymru o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 03/10/2014 am 15:03
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Teithio, Gwaith a Hyfforddiant

  • Barnwr Lego Cas

English version // Yn Saesneg

Mae'r Bwrdd Cyfiawnder Teulu Pobl Ifanc (BCTPI) yn cefnogi gwaith y Bwrdd Cyfiawnder Teulu (yn Lloegr a Chymru), yn galluogi pobl ifanc i gael llais uniongyrchol yn y ffordd mae gwasanaethau Cyfiawnder Teulu i blant a phobl ifanc yn cael ei redeg.

Mae'r BCTPI yn recriwtio aelodau newydd i'r Bwrdd ar hyn o bryd, mae angen i ti fod yn 7 oed neu'n hŷn a bod â phrofiad o lysoedd teulu. Gall hyn fod oherwydd gwahaniad rhieni neu yn byw mewn gofal ac/ neu wedi gadael gofal.

Mae aelodau'r Bwrdd yn cael eu talu am bob awr ac os wyt ti yn cael dy apwyntio i'r bwrdd ac rwyt ti dros 16 oed bydd yr arian yn cael ei dalu yn syth i dy gyfrif banc. Os wyt ti'n 16 oed neu'n iau neu heb gyfrif banc yna byddi di'n cael dy dalu gydag amrywiaeth o dalebau.

Dyddiad cau ceisiadau 31 Hydref 2014.

Ar hyn o bryd nid oes person ifanc Cymraeg ar y Bwrdd felly mae hyn yn gyfle grêt i alluogi cynrychiolaeth Cymraeg ar y Bwrdd a chael dweud dy ddweud yn y ffordd mae gwasanaethau Cyfiawnder Teulu yn cael ei redeg.

Clicia yma i ddarganfod mwy ac i gael mynediad i'r ffurflenni cais

Os oes gen ti unrhyw gwestiynau, ac ar gyfer ceisiadau wedi'u cwblhau, gyrra nhw i Claire.evans@cafcass.gsi.gov.uk sef gweinyddwr yr BCTPI i GCCLBT Lloegr.

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Boddhad theSprout!

Digwyddiadau - Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout: Hydref 2014

Gwybodaeth - Pobl Yn Dy Fywyd - Gwahanu a Cholled

Digwyddiadau - Cyfarfod Sprout & About: Hydref 2014

Sefydliadau - Uned Cymorth Personol

Gwybodaeth - Pobl Yn Dy Fywyd - Derbyn Gofal

Gwybodaeth - Y Gyfraith a Hawliau

Delweddau: Me2 (Me Too) trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50