Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Ymchwiliad i Waith Athrawon Cyflenwi

Postiwyd gan NAfW o Conwy - Cyhoeddwyd ar 19/01/2015 am 16:33
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg

  • National Assembly for Wales dragon logo

English version

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i waith athrawon cyflenwi yng Nghymru.  

Fel rhan o'r ymchwiliad, byddai'r Pwyllgor yn hoffi gwybod a yw'r defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os ydyw, pa effaith a gaiff. Nid yw athro cyflenwi yn athro dosbarth arferol nag yn athro sydd fel arfer yn gweithio yn yr ysgol. 

Hoffai'r Pwyllgor glywed eich barn ynghylch pa mor aml mae athrawon cyflenwi yn dysgu eich gwersi, pa fath o bethau yr ydych yn ei ddysgu yn ystod y gwersi hynny a sut y maent yn wahanol i gwersi gyda'r athro arferol.

Bydd yr arolwg a'r atebion yn ddienw, ac  ni fyddant yn cael eu rhannu gydag unigolion, ysgolion,  nac awdurdod lleol.  

Cwblhewch yr holiadur yma: https://www.surveymonkey.com/s/pi-gwaith-athrawon-cyflenwi 

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50