Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Ymchwiliad i Gyffuriau Penfeddwol Cyfreithiol

Postiwyd gan NAfW o Conwy - Cyhoeddwyd ar 30/07/2014 am 12:02
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Iechyd, Pobl, Cyffuriau

  • Mariwana Synthetig

English Version

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd yn edrych i mewn i'r mater o sylweddau seicoweithredol newydd – a cyfeirir atynt hefyd fel Cyffuriau Penfeddwol Cyfreithiol – yng Nghymru.

Fel rhan o'i ymchwiliad mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol am wybod beth yw dy barn di am ddiogelwch cyffuriau cyfreithlon, faint ydwyt yn gwybod amdanynt, os ydwyt yn gwybod sut i gael gafael arnynt ac os ydwyt yn ymwybodol o'r cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sydd wedi cymryd cyffuriau cyfreithlon.

Gallu di dweud dy ddweud drwy gwblhau ein harolwg fan hyn https://www.surveymonkey.com/s/inquiry-into-legal-highs

Ar ddiwedd yr ymchwiliad bydd y Pwyllgor yn ysgrifennu adroddiad gydag argymhellion i Lywodraeth Cymru yn seiliedig ar y dystiolaeth a dderbyniwyd.

Erthyglau Perthnasol:

Stori Am Sylweddau Penfeddwol Cyfreithiol

Dydy Cyfreithiol Ddim Yn Golygu Diogel

Peryglon Mariwana Synthetig

Cyffuriau a Iechyd Meddwl

Erthyglau>> Categoriau >> Cyffuriau

Cael gwybodaeth ar Gyffuriau:

Gwybodaeth>> Iechyd >> Cyffuriau, Alcohol a Sylweddau

Red-Button.org

dan247.org.uk

Cofia gallu di gysylltu â MEIC am ddim, unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos, i gael gwybodaeth a chyngor am gyffuriau neu amrywiaeth o bynciau eraill.

Os ydwyt yn poeni y gallai ffrind fod wedi cymryd gorddos, neu'n cael trip gwael, dylet ffonio 999 ar unwaith.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50