Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Sipsiwn Ifanc a Theithwyr yn Siarad Trosedd Casineb

Postiwyd gan Travelling Ahead o Bro Morgannwg - Cyhoeddwyd ar 10/06/2014 am 12:06
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Iechyd, Hanes, Pobl, Materion Cyfoes

  • Gwefan Travelling Ahead

English version // Yn Saesneg

Mis diwethaf, cafodd sipsiwn ifanc a theithwyr o Ogledd a De Cymru eu ffilmio yn siarad am eu canfyddiad nhw o drosedd casineb ar gyfer ffilm fer cafodd ei ddefnyddio yn lansiad fframwaith Mynd i'r Afael â Throseddau Casineb newydd Llywodraeth Cymru.

Siaradodd y bobl ifanc am beth oedden nhw'n meddwl oedd trosedd casineb, sut roedd hyn yn effeithio ar eu bywydau bob dydd a mynegi barn am sut gallai sefydliadau helpu mwy o bobl ifanc i adrodd profiadau o drosedd casineb.

Mae'r ffilm wedi cael ei greu gan Travelling Ahead, prosiect ledled Cymru sydd â'r bwriad i wella cyfranogaeth Sipsiwn, Roma a Theithwyr ifanc mewn penderfyniadau a gwasanaethau ac eirioli am eu hawliau.

Mae'r cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn aml yn darged troseddau casineb, ac efallai nad yw llawer o bobl ifanc yn gwybod bod y gamdriniaeth neu'r bygythiadau maent yn dioddef yn gallu bod yn droseddau. Mae troseddau casineb a digwyddiadau casineb yn gallu bod yn:

  • Profocio pobl
  • Trin pobl yn annheg
  • Galw enwau
  • Niweidio pobl o'u heiddo
  • Bwlio
  • Trais ac
  • Weithiau lladd rhywun hyd yn oed

Mae taclo troseddau casineb a digwyddiadau casineb yn bwysig iawn gan y gallai gael effaith ar sut mae pobl ifanc yn byw eu bywydau a'u hapusrwydd a lles. Gallai hefyd gael effaith ar ffrindiau, teuluoedd a chymunedau.

Bydd y ffilm yn ffurfio sail adnodd hyfforddi i'r heddlu a gwasanaethau eraill sydd â swyddogaeth i ddelio'n effeithiol gyda throsedd casineb. Bydd y ffilm hefyd yn cael ei ddefnyddio fel tystiolaeth i gefnogi cwyn y Symudiad Teithwyr i Ofcom am y niwed sydd wedi'i wneud gan gyfres Big Fat Gypsy Wedding Sianel 4.

I ddarganfod mwy am y prosiect Travelling Ahead, cysylltwch â Beckie Jordan, Cynorthwyydd Prosiect ar travellingahead@savethechildren.org.uk neu ffonio 02920 396838, gallwch hefyd edrych ar y wefan http://www.travellingahead.org.uk i ddarganfod mwy.

Travelling Ahead - y wefan i Sipsiwn a Theithwyr ifanc yng Nghymru

Sefydliadau - The Romani Cultural and Arts Company

Digwyddiadau - Mehefin 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Gwybodaeth - Gwahaniaethu

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50