Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Sioe Newydd S4C Yn Trafod Materion Ieuenctid

Postiwyd gan Scattered o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 10/04/2015 am 09:59
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Materion Cyfoes

  • Logo - Llond Ceg
  • Cyflwynwyr
  • Aled Haydn Jones

English version // Yn Saesneg

Bydd sefyllfaoedd caled sy'n wynebu pobl ifanc, gan gynnwys bwlio, rhyw, hunan ddelwedd ac ysgariad, yn cael ei drafod mewn sioe newydd sy'n dod i S4C fel rhan o'u hamserlen Stwnsh.

Cyflwynir Llond Ceg gan Aled Haydn Jones o sioe The Surgery Radio 1, fydd yn arwain trafodaethau ar bynciau sydd yn cael effaith ar bobl ifanc mewn ffordd agored, gytbwys a sensitif. Yn cychwyn wythnos nesaf ar 15fed Ebrill, bydd 8 sioe yn y gyfres, fydd yn cael ei ddarlledu pob dydd Mercher am 5:30yh.

Yn ogystal â nifer o ysgolion eraill ledled Cymru, un o'r rhai sydd wedi cymryd rhan yn y trafodaethau dangosir yn y gyfres oedd Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yng Nghaerffili. Dychwelodd Aled i'r ysgol yn ddiweddar i roi rhagolwg arbennig o un o'r penodau i'r disgyblion.

Dywedodd Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C. "Mae llawer o'r pynciau yn y gyfres Llond Ceg yn rai anodd eu trafod, ac mae wedi bod yn agoriad llygaid i weld pobl ifanc yn siarad am bynciau sensitif fel iechyd meddwl a glasoed mewn ffordd agored a hyderus. Hoffwn ddiolch i'r plant fu'n cymryd rhan am fod mor onest am y pynciau sydd yn cael effaith arnyn nhw."

Roedd cynghorwr ChildLine yn bresennol yn ystod ffilmio'r sesiynau cwestiwn ac ateb, ac mae'r gyfres hefyd yn cynnwys cyngor proffesiynol gan ddoctoriaid. Mae'r seicotherapydd plant Aaron Balick, sydd yn gweithio gydag Aled Haydn Jones ar The Surgery, wedi bod yn rhan o'r broses hefyd.

Yn ymuno gydag Aled, sydd o Aberystwyth, ar Llond Ceg roedd Geraint Hardy, DJ Capital FM a chyflwynydd teledu, a'r gantores Cymraeg Kizzy Crawford. Bydd wynebau enwog eraill fel Rhys Ifans, Richard Elis, Tara Bethan ac Anni Llŷn hefyd yn trafod eu profiadau nhw o dyfu.

Fel rhan o'r gyfres, mae app Llond Ceg arbennig wedi cael ei greu yng Nghymraeg a Saesneg, sydd yn cynnwys gwybodaeth, cyngor a chysylltiadau defnyddiol. Gellir ei lawrlwytho am ddim ar ddyfeisiau Android ac Apple.

Gall plant a phobl ifanc hyd at 19 oed, sydd wedi'u heffeithio gan unrhyw un o'r pynciau trafodir ar y sioe, gysylltu â ChildLine, y gwasanaeth preifat a chyfrinachol, wrth alw 0800 1111 am ddim, neu sgwrsio ar-lein ar www.ChildLine.org.

Yng Nghymru, MEIC ydy'r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed. Ymwela â www.meiccymru.org

s4c.cymru/llondceg

s4c.cymru/stwnsh

facebook.com/llondceg

twitter.com/llondceg

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50