Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Siarad Cymraeg

Postiwyd gan CrazyDistortion o Rhondda Cynon Taf - Cyhoeddwyd ar 02/02/2009 am 14:39
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Pobl, Yn Gymraeg

English version

GEIRIAU: Gareth John FIDEO: Genod Droog – Dal Ni Lawr

Cymraeg. Yn l pob sn mae'n iaith hen iawn (mae'n teimlo fel hynny hefyd, ar l astudio ef am hanner fy mywyd), yn dyddio'n l i'r chweched ganrif.

Ond, oherwydd y diawl Fictoriaid yna, mae'r iaith Gymraeg yn dod yn brin. Trist iawn.

Cyn y Fictoriaid (ac ers nhw, dwi erioed wedi cael ffydd mewn Fictor eto), roedd yr iaith Gymraeg yn llifo drwy Gymru fel yr afonydd.

Ar l yr oes honno, mae'r iaith Saesneg yn arwain y gynghrair, fel y mae mwy o drolau siopa yn yr afonydd o gymharu physgod. Yn fras 20% o boblogaeth Cymru sydd yn gallu siarad Cymraeg (dwi'n dyfalu nad ydynt yn cyfri'r ffaith fod pobl yn gallu dweud ychydig o lefydd Cymraeg).

Mae hynna yn eithaf trist, o gysidro bod ni yn wlad ein hunain, efo iaith ein hunain. Efallai mai dyma pam fod llawer o wledydd eraill (fel America( yn cysidro ni yn rhan o Loegr.

Byddai'n eithaf od dweud wrth rywun sydd yn credu bod Lloegr yn Prydain Fawr gyfan, fod Cymru yn wlad wahanol. Yn enwedig os ydynt yn credu bod Caerdydd dim ond hanner milltir i ffwrdd o Fanceinion.

Dwi ddim yn ysgrifennu hwn i orfodi ti i ddysgu Cymraeg. Mae'n iaith anodd. Os oes mwy na 16 o ffyrdd i ddweud un gair dim ond oherwydd y gair o'i faen, yna bydd yn gwneud i dy feddwl di weithio beth bynnag.

Gad i ni gymryd Caerdydd fel esiampl. Yn Saesneg dim ond 'Cardiff' ydyw, ac 'in Cardiff. 'Cardiff' fydd o bob tro, cywir? Nid yn Gymraeg. Yn Gymraeg mae'n 'Caerdydd', yna 'yng Nghaerdydd', Os dydy hynny ddim yn od yna dwi ddim yn gwybod beth sydd.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50