Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Radio: Wyt Ti'n Gwrando?

Postiwyd gan leightedwards o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 04/11/2014 am 11:24
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Cerddoriaeth, Pobl, Technoleg, Materion Cyfoes

  • Dyn yn dal radio o flaen ei wyneb

English version // Yn Saesneg

*** Mae'r arolwg yma wedi cau bellach, ers 8fed Tachwedd 2014 ***

Helo bawb,

Ar hyn o bryd dwi'n astudio graff Meistr mewn Newyddiaduraeth Darlledu ym Mhrifysgol De Cymru.

Rwyf yn ysgrifennu traethawd ar y pwnc o acennau, cymuned ac arferion gwrando radio unigolion.

Byddwn yn ddiolchgar os gallet ti gwblhau'r arolwg yma (http://goo.gl/forms/joLlwE5vF9). Ni ddylai cymryd dim mwy nag 15 munud o'ch amser. Mae'r holl ddata sy'n cael ei gasglu yn gyfrinachol ac yn ddienw. Bydd y data sydd yn cael ei gyflwyno yn cael ei ddefnyddio fel sampl i ffurfio sail fy ymchwil thesis MA.

Os gallet ti gwblhau'r arolwg erbyn dydd Gwener 14 Tachwedd 2014, bydda hynny'n grêt! Hoffwn cymaint o ymatebion ag sy'n bosib. Mae croeso i ti rannu'r arolwg yma ymysg dy deulu, ffrindiau, cyd-fyfyrwyr, cyd-weithwyr - unrhyw un ti'n meddwl bydda'n gallu helpu.

Diolch yn fawr iawn i ti o flaen llaw.

Gwybodaeth - Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant

Erthyglau - Categorïau - Technoleg

Gwybodaeth - Pethau I'w Gwneud - Y Celfyddydau

Erthyglau - Categorïau - Pobl

Erthyglau Perthnasol:

Credyd Delwedd: saM=) trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50