Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pwy Yw NATO? Beth Maen Nhw'n Gwneud?

Postiwyd gan dirty o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 02/09/2014 am 09:00
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Hanes, Pobl, Materion Cyfoes

  • Logo Nato
  • Logo Nato Casnewydd

English version // Yn Saesneg

Mae'r erthygl yn trafod barn yr awdur ac nid o reidrwydd barn theSprout neu CLICarlein

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd y bydd yr ymdrechion plismona yn y cyfarfod NATO eleni yng Nghasnewydd yn fwy na Gemau Olympaidd Llundain. Pwy yw/beth yw NATO? Beth maen nhw'n gwneud? A pham maen nhw'n cyfarfod yng Nghasnewydd?

Ystyr NATO yw'r Gyfundrefn Cytundeb Gogledd Iwerydd a chynghrair milwrol rhynglywodraethol ydyw. Fe'i sefydlwyd yn 1949 ar ôl cafodd Cytundeb Gogledd Iwerydd ei lofnodi gan Wlad Belg, yr Iseldiroedd, Lwcsembwrg, Ffrainc a'r Deyrnas Unedig. Erbyn hyn mae ganddo 28 o aelodau, 65 mlynedd yn ddiweddarach, a'r diweddaraf ohonynt yn Albania a Croatia. Cymdeithas wleidyddol ydoedd yn wreiddiol, cafodd ei bwriadau milwrol eu cadarnhau yn Rhyfel Corea mewn gwirionedd a gafodd ei gwleidyddiaeth ei berffeithio yn y Rhyfel Oer. Digwyddodd ehangiad Rhyfel Oer cyntaf y grŵp yn dilyn Ailuno'r Almaen, ac mae'n parhau i dyfu.

Mae dylanwad ymyrraeth NATO yn adnabyddus; er enghraifft, yn dilyn chwaliad Iwgoslafia yn 1992, cyflawnodd y Cenhedloedd Unedig bomio a welodd parth Dim-Hedfan yn cael eu gweithredu dros y wlad. Ar y dechrau, cafodd ei hystyried yn symbol symbolaidd a gwleidyddol i gynorthwyo Bosnia yn ystod y rhyfel, ond yn gyflym tyfodd i mewn i weithred llawer mwy.

Archwiliad a Beirniadaeth Ddwys”

Enghraifft arall o weithrediadau NATO yw rhyfel Irac. Yn dilyn ymosodiadau 9/11 yn yr Unol Daleithiau, cafwyd Erthygl 5 o Gytundeb Gogledd Iwerydd ei gadarnhau, gan arwain at hyfforddiant lluoedd Irac. Dyna sut mae'n ymddangos, o leiaf: mewn gwirionedd, llusgodd yr Unol Daleithiau llwyth cyfan o wledydd eraill i mewn i ryfel anghyfreithlon arall sydd wedi arwain at ryfel cartref màs. Yn fwyaf diweddar bu NATO yn ymyrryd yn achos Gwladwriaeth gogledd-Affricanaidd Libya, a'u cadarnhawyd gan Benderfyniad Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig 1973 (2011) ar Libya a oedd yn gwahardd milwyr ar y ddaear, ond gorfododd NATO parth dim-hedfan.

NATO yn helpu hyfforddi grym diogelwch Afghan effeithiol. Ffynhonnell y Llun.

Mae NATO hefyd wedi dod o dan archwiliad dwys a beirniadaeth am eu rolau milwrol. Er enghraifft, efallai y byddai rhai yn dadlau yr oedd amseriad Bosnia yn gyfleus iawn. Dim ond blynyddoedd cyn yr ymyriad, roedd trafodaethau ynghylch y pwnc yn gynddeiriog ledled Ewrop a'r Unol Daleithiau. Tra bod y dadleuon yn cynddeiriogi ymysg yr elît gwleidyddol yn y Gorllewin, yn fuan syrthiodd Iwgoslafia i hil-laddiad tra roedd nifer o wledydd ond yn gwylio. NATO oedd y cyntaf i ymyrryd, ond yn llawer, llawer hwyrach nag y dylai unrhyw un wedi, ac efallai wedi gwneud hynny i dawelu beirniadaeth eu tawelwch: ond mae eu distawrwydd yn fyddarol mewn ardaloedd eraill.

Y becyn o fwydod ai adnabyddir hefyd fel Afghanistan”

Mae'r grŵp ar hyn o bryd hefyd yn feddu ar y becyn o fwydod a'i hadnabyddir fel Afghanistan. Er gwaethaf ein bod ni wedi mynd yno i atal y Taliban [1 -gweler y ddolen berthnasol ar waelod yr erthygl](nid oedd wedi gweithio), maen nhw nawr yn ansefydlogi Pacistan - edrycha ar yr hyn a ddigwyddodd ym maes awyr Jinnah Karachi pan oedd y Taliban milwriaethus yn ymwybodol ohono gan saethu pobl niferus yn farw. Nid yw hawliau menywod wedi symud ymlaen ychwaith, er gwaethaf eu posteri Amnest Rhyngwladol yn yr uwchgynhadledd ddiwethaf yn Chicago yn eu llongyfarch am eu 'gwaith da' gyda menywod yn Afghanistan ... doniol, 'gan fod yr Unol Daleithiau a lluoedd cysylltiedig wedi blocio mesur yn senedd Afghan a fyddai'n gwneud treisio yn ystod priodas anghyfreithlon. Oni bai, wrth gwrs, nad yw hawliau menywod yn bwysig ac mae'n fwy o symbol i adfyddino ffeministiaid ac unigolion dan sylw o gwmpas stereoteip oesol y patriarch Mwslimaidd ymosodol ac elfen dioddefaint parhaol menywod Mwslimaidd [2 - gweler y ddolen berthnasol ar waelod yr erthygl]; sydd wedi bodoli ers gwladychiaeth. .

Ymgyrch hysbysebu dadleuol Amnest yn adeg Uwchgynhadledd NATO Chicago 2012, mae'n debyg ar ran menywod Afghan. Ffynhonnell y LLun

Yn ogystal, cafwyd tystiolaeth i brofi bod NATO wedi torri Penderfyniad y Cenhedloedd Unedig 1973 yn achos Libya gyda newyddiadurwyr annibynnol yn dogfennu personél NATO ar y tir yn gweithio gyda 'gwrthryfelwyr'; yr un gwrthryfelwyr oedd yn llofruddio ac anifeileiddio pobl du Libya a chynnal dienyddiadau torfol. Yn ail, cafwyd Gwladwriaeth Libya, fel yr ail wlad gyfoethocaf yn Affrica, ei dynnu i lawr yn ddramatig wrth i symudiad y gyfundrefn ansefydlogi'r wlad yn sylweddol. Rhoddwyd y bai yn gyflym ar yr actifyddion a gwledydd fel Rwsia a Tsieina yn ymwneud â'r maint o olew oedd gan Libya a'u leoliad strategol.

Grym dyngarol “hynod bwerus?”

Yn rhyfedd iawn, er gwaethaf natur 'dyngarol' NATO, ni fu unrhyw ymyriad gan NATO yn Syria, neu ym Mhalestina, er enghraifft. Mae NATO yn amlwg yn gweithio yn ei fuddiannau ei hun wrth ymosod neu 'orfodi parth Dim-Hedfan' o amgylch y wlad.

Fel bloc o wledydd, mae NATO yn hynod, hynod o bwerus ac mae pob talaith unigol yn arfer eu pwerau milwrol mewn gwahanol foddau. Cymera, er enghraifft, bomio drôn yr Unol Daleithiau yn ardaloedd mawr Khyber Pakhtunkhwa, Sindh a Balochistan ym Mhacistan i 'gymryd lawr y Taliban'; er gwaethaf mae'r rhan fwyaf o'r bobl y maent yn eu lladd yn blant. Maent yn cynnal camau tebyg yn Yemen, hefyd.

Drôn medelwr, fel y defnyddir gan yr Unol Daleithiau milwrol ym Mhacistan Delwedd

Fel Cymro, dwi ddim yn synnu bod pobl eraill yng Nghymru yn gwrthwynebu'r criw hwn ar ein pridd ein hunain. Mae'r ymdrech plismona enfawr - sydd fwy na'r Gemau Olympaidd – yno i amddiffyn y cyfarfod hwn, yr arweinwyr hyn a'r mathau hyn o bolisïau.

Mae'r erthygl hon ond yn drafodaeth gryno o natur NATO. Cer i STOP NATO CYMRU am ragor o wybodaeth

1 Dolen allanol Cysylltiedig : Bomio hunanladdiad Taliban yn lladd pedwar o filwyr NATO (3 awr yn ôl)

2 Dolen allanol Cysylltiedig:"Islam Pwy, Ffeministiaeth Pwy?”

************************************************************************************************************************

Erthyglau a Gwybodaeth Tebyg:

Beth am Ffurfio Bloc Ieuenctid @ Protest Dim Nato Casnewydd!

Erthyglau»Categoriau»Materion Cyfoes

Erthyglau»Hidlo Erthyglau»Protest

Gweld mwy o erthyglau gan legend Sprout, dirty

***

Gwybodaeth»Y Gyfraith a Hawliau»Hawliau a Chyfrifoldebau

Gwybodaeth»Dy Fyd Di»Gwleidyddiaeth»Gwleidyddiaeth Ieuenctid

Sefydliadau»UNCRC - Let's Get it Right! / CCUHP – Gwneud Pethau Yn Iawn!

Sefydliadau»Cyngor Ieuenctid Caerdydd

***

Digwyddiadau»Gorffennaf 2014: Cyfarfod Grwp Golygyddol Sprout

Clicia fan hyn i weld Rhestr Digwyddiadau Llawn Caerdydd

Tudalen Facebook TheSprout's

*Cyflwyna dy stwff i'w cyhoeddi fan hyn*

 ***

Cafwyd yr holl erthyglau a sylwadau eu cyfrannu gan bobl ifanc a sefydliadau sy'n canolbwyntio ar ieuenctid, ar gyfer pobl ifanc.

Oes gennyt newyddion, ymgyrch, barn,ysgrifennu creadigolneu adolygiadau yr hoffet rhannu?

Cyflwyna nhw i ni fan hyn

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50