Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Prifysgol Neu Beidio?

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 09/03/2009 am 16:12
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Gwaith a Hyfforddiant

English version

Felly, ti'n eistedd yna o flaen y ffurflen UCAS gyda miloedd o opsiynau .

Ddim yn sicr pa un a pam. Mae'r pwysigrwydd yn dechrau taro ti.

Ti'n gwneud y peth synhwyrol ac yn cymryd cyngor pawb, ti'n gwneud y peth synhwyrol a phwyso a mesur yr opsiynau, ac o fan hyn mae'n cychwyn efo ychydig funudau o amheuaeth wrth i ti edrych ar dy raddau disgwyliedig.

Un golwg i mewn i'r dyfodol a ti'n weld o: gwen haeddiannol wedi'i blastro, yr het llun-berffaith, wynebau'r teulu'n sgleinio.

Roedd hi'n werth 'sgwennu’r datganiad yna, werth cyflwyno'r darn diwethaf yn ar amser "Dwi di cael gradd!"

Meithrinfa yn dair ac ysgol uwchradd yn 11. Dewis y blynyddoedd nesaf erbyn 17. Achos erbyn hyn ti wedi blino a ddim mewn hwyliau da am arholiad arall, wedi dy ddraenio i lawr i dy bengliniau ac yn sicr ti ddim eisiau cychwyn drosodd unwaith eto.

Amryw drafodaethau am bwysigrwydd addysg bellach, amryw reswm i barhau, yr un ohonynt yn denu ti.

Felly, cymera olwg da ar y radd diweithdra a bron yn syth ti wedi dewis dy opsiynau i gyd.

Prifysgol neu beidio? Dewisa di.

CYSYLLTIADAU: Prifysgolion Prydeinig :: Prifysgolion Dros Y Byd :: Prifysgol Caerdydd

DELWEDD: Carbon NYC

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50