Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

£50,000 i Archwilio Dy Dreftadaeth

Postiwyd gan YouthMediaAgency o Ynys Môn - Cyhoeddwyd ar 11/06/2014 am 13:38
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Addysg, Hanes, Pobl, Gwaith a Hyfforddiant

  • hysbys y grant treftadaeth
  • pobl ifanc yn edrych ar ddarluniau
  • pobl ifanc yn adeiladu wal gerrig
  • Genthod ifanc yn edrych ar ddefnydd lliwgar

English version // Yn Saesneg

Mae rhaglen grantiau Gwreiddiau Ifanc Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig hyd at £50,000 o ariannu i bobl ifanc weithio gyda sefydliadau i archwilio eu treftadaeth.

Gall pobl ifanc gael mor greadigol ag yr hoffent wrth ddehongli beth mae treftadaeth yn golygu iddyn nhw - mae prosiectau cynt wedi trefnu dawnsfeydd masgiau, arddangosfeydd ffotograffiaeth, sioeau ffasiwn a pherfformiad syrcas hyd yn oed.

Dylai pobl ifanc 11-25 oed sydd eisiau gwneud cais feddwl am syniad creadigol ac ymuno gyda sefydliad treftadaeth ac ieuenctid - rhywbeth o amgueddfa leol, ysgol neu glwb pêl droed.

Mae prosiectau Gwreiddiau Ifanc yn ymwneud â gwneud gwir wahaniaeth i'r llefydd mae pobl ifanc yn byw ac i gyfranogwyr ddysgu sgiliau gwerthfawr ar hyd y ffordd. Dyma ychydig esiamplau o brosiectau yng Nghymru:

  • Cafodd rhai o chwaraewyr gorau'r presennol a'r gorffennol o Glwb Pêl Droed Pwllheli eu cyfweld gan bobl ifanc i ddarganfod hanes pêl droed yn yr ardal a'i effaith ar y gymuned leol - cafodd llyfryn dwyieithog ei greu i ddehongli a rhannu eu darganfyddiadau a chynhaliwyd arddangosfa yn y clwb pêl droed a'r llyfrgell leol.
  • Roedd prosiect People Around Here, "A Woman's Voice", yn canolbwyntio ar ferched Pacistan, Bengâl a Somalia yn archwilio treftadaeth Caerdydd, yn benodol ardaloedd Butetown a Grangetown - roedd pobl ifanc yn cyfweld merched o'r ardal, yn cynnal sioe ffasiwn ac yn cynhyrchu casgliad hanes ar lafar i gael ei gadw yn Amgueddfa Stori Caerdydd.
  • Roedd prosiect Ysgol Uwchradd Rhymni, "Rhymni a'r Ail Ryfel Byd' yn gadael i ddisgyblion yr ysgol ddarganfod sut beth oedd byw trwy'r Ail Ryfel Byd wrth gyfweld â phobl oedd yn fyw bryd hynny - cafodd perfformiad llwyfan ei greu wedi'i seilio ar 'Operation Mincemeat' ble cafodd corff dyn o Bontlotyn ei drosglwyddo i'r Almaenwyr gyda chynlluniau ffug  am y rhyfel.

Dywedodd Sally Roberts, Swyddog Datblygu CDL: "Mae Gwreiddiau Ifanc yn ymwneud â helpu pobl ifanc i archwilio rhywbeth sy'n bwysig iddyn nhw, o'u tref nhw i'w hobïau a chlybiau chwaraeon gorau. Hoffwn glywed gan grwpiau yng Nghymru sydd eisiau gwybod mwy am eu pwnc gorau a gyda ffyrdd dyfeisgar o ddod â'r stori yma yn fyw. Cysylltwch gyda ni heddiw."

Gall wneud cais am gyllid unrhyw bryd ac mae'n hawdd iawn i ddarganfod os yw Gwreiddiau Ifanc yn addas i ti. Cysyllta gyda dy dîm CDL lleol yng Nghymru: http://cymraeg.hlf.org.uk/inyourarea/Wales/Pages/Croeso_i_Gymru.aspx

Dysga fwy am raglen Gwreiddiau Ifanc nawr!

Digwyddiadau - Mehefin 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Gwybodaeth - Diddordebau

Erthyglau - Hanes

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50