Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pictiwr Peryg: SchoolBeat Yn Taclo Secstio

Postiwyd gan SchoolBeat o Caerffili - Cyhoeddwyd ar 03/02/2015 am 15:48
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Technoleg

  • Plismon yn siarad gyda dau ferch ysgol
  • Plismon yn siarad gyda bachgen ysgol

English version // Yn Saesneg

Mae'r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan wedi ychwanegu gwers newydd sydd yn canolbwyntio ar y peryglon sydd ynghlwm â secstio.

Bydd Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cyflwyno'r wers gelwir yn Pictiwr Peryg i ddisgyblion ym mlynyddoedd 7,8 a 9 i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o beryglon secstio.

Bydd ffilm o'r enw Pictiwr Peryg yn cael ei ddangos yn ystod gwersi ac yn canolbwyntio ar berthynas rhwng dau berson ifanc. Ei fwriad ydy codi ymwybyddiaeth ymysg disgyblion am ganlyniadau cymdeithasol a chyfreithiol o yrru delwedd anweddus wedi'i greu'n bersonol. Mae'r stori yn cynnwys bachgen golygus, Owen, sydd yn annog Erin, ei gariad, i yrru hunluniau noeth iddo.

Mae hi'n tynnu'r lluniau ar ben ei hun yn ei llofft - ac mae ganddi ddewis i yrru'r lluniau neu ddileu. Yn debyg i Sliding Doors, mae'r ffilm yn dangos dau fersiwn o Erin, fersiwn diogel ble mae hi'n clicio dileu a fersiwn arall ble mae hi'n taro gyrru ac yna'n gorfod wynebu'r canlyniadau - cyfreithiol a phersonol.

Yn siarad am y gwersi newydd, dywedodd y Cydlynydd Cenedlaethol Faith McCready: "Mae'r wers Pictiwr Peryg yn ychwanegiad gwerthfawr i'r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan. Mae mwy a mwy o bobl ifanc yn gyrru lluniau amhriodol heb ddeall y canlyniadau byr a hir dymor posib. Mae angen i bobl ifanc gymryd sylw o'r gyfraith a sylweddoli eu bod yn colli rheolaeth o unrhyw ddelwedd postiwyd ar-lein neu sy'n cael ei yrru ar eu ffôn. Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn bwriadu hysbysebu disgyblion a'u hamddiffyn o unrhyw ganlyniadau yn y dyfodol gall godi oherwydd eu gweithrediadau, rhai gallai fod yn ddifrifol a phellgyrhaeddol."

Cwblhawyd y ddau ddiwrnod o ffilmio gan Straker Films yn yr haf yn Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin yng Nghastell-nedd. Mae'r prif actorion wedi cael eu dewis trwy glyweliadau yng Nghaerdydd ac mae'r disgyblion cefnogol yn y cast i gyd yn fyfyrwyr Ysgol Gyfun Dŵr-y-Felin.

Mwy ar www.schoolbeat.org

Twitter: @schoolbeat

Facebook: www.facebook.com/SchoolBeat

Cysylltiadau Defnyddiol

  • THINKUKNOW - Gwefan gwych yn llawn gwybodaeth a fideos am Ecsploetiaeth Rywiol
  • Beth Ydy Secstio? - Cyngor ac arweiniad grêt
  • Canolfan Ddiogelwch CEOP - Sut i adrodd pryderon a dod o hyd i gefnogaeth
  • GetSafeOnline - Dysgu sut i amddiffyn dy gyfrifiadur a ti dy hun ar-lein
  • MEIC - Galw, neges testun neu negeseuo brys am ddim, 24/7, yn gyfrinachol gyda dy gwestiynau neu bryderon.

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50