Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Pam Bod Dim Mwy o 'Page 3' yn Bwysig i Mi

Postiwyd gan YouthMediaAgency o Ynys Môn - Cyhoeddwyd ar 31/01/2015 am 14:44
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Materion Cyfoes

  • Crysau T No More Page 3

English version // Yn Saesneg

Cefais fy magu gyda The Sun yn fy nghartref. Roedd fy rhieni a'm nain a thaid yn darllen y Sun, maen nhw dal yn. Felly doedd gen i ddim dewis ond gweld 'Page 3'. Ar yr adeg, roedd hyn yn normal i fi.

Ond pan oeddwn i’n 12, daeth bachgen â'r Sun i mewn i'r ysgol, ac roedd yn defnyddio 'Page 3' i ddychrynu rhai o'r genethod yn fy nosbarth. "Mi fetia'i nad yw dy d*ts di yn debyg i hyn." Doedd ganddynt ddim dewis chwaith. Cefais ffrae gyda'r bachgen yma, ac yn sydyn cefais fy ffyrnigo gan rywbeth nad oeddwn wedi meddwl ddwywaith amdano o'r blaen.

Roedd 'Page 3' yn ffynhonnell o gymaint o ansicrwydd isymwybodol i fi, am fy nghorff a'm meddwl. Ac mae'n warth i bawb, i awgrymu nad oes dim o'i le gyda bechgyn bach yn gwawdio genethod bach mewn dosbarthiadau, am ei bod hi'n iawn i fechgyn mawr i gyhoeddi bronnau merched yn y papur. Yn y papur newydd teuluol sydd yn gwerthu fwyaf ym Mhrydain, mae'r ddelwedd 'Page 3' yn fwy nag lluniau o wleidyddion benywaidd a merched mewn chwaraeon. Roedd yn fwy nag Jessica Ennis pan enillodd Aur Olympaidd.

Yn y bôn, mae 'Page 3' yn dweud bod merched yn y newyddion oherwydd eu hedrychiad, dynion am beth maen nhw'n ei wneud. Achosodd i mi gredu nad fyddwn byth yn y newyddion os nad oeddwn yn tynnu fy nhop. Nad fydd gennyf unrhyw werth os nad oeddwn yn tynnu fy nhop, ac yn edrych "fel yna". Nid dyna'r fath o gymdeithas dwi eisiau byw ynddi. Dwi eisiau cymdeithas ble mae gennym ddewis.

Mae Yas Necati yn actifydd ac ymgyrchydd ffeministaidd 18 oed. Mae hi'n aelod tîm yn 'No More Page 3 HQ', yn ymgyrchu am Addysg Rhyw a Pherthnasau gwell ac yn ysgrifennu llyfr am ffeministiaeth ifanc. Mae hi hefyd yn hoff, hoff iawn o gathod. Darllena am Yas www.yasnecati.com

Mae'r #PAGE3TAKEDOWN wedi cychwyn! Mae'r Youth Media Agency yn falch o gefnogi @nomorepage3 i atal y Sun rhag cyhoeddi 'Page 3'. Nid oes lle i fodelau heb dopiau mewn papur newydd teuluol ac rydym yn galw ar gryfder dros 7 miliwn o bobl ifanc yn y DU i ymuno!

Mae'n syml: i gychwyn plîs arwydda'r ddeiseb ac yna creu cynnwys creadigol dy hun wrth ddefnyddio #PAGE3TAKEDOWN @NOMOREPAGE3 gan ateb y cwestiwn: "PAM FFYDDET TI'N CAEL GWARED AR PAGE 3"

Ysgrifenna flog | Gwna Vine | Trydar dy gefnogaeth | Creu ffilm | Creu celf

Gwylia ein ffilm wedi'i greu gan bobl ifanc (uchod) i ddarganfod sut i gymryd rhan!

Erthyglau Perthnasol:

Rhywiaeth Yn Niwylliant Ieuenctid

Dyma Sy'n Gwneud Ni'n Ferched

Sut Dylid Portreadu Modelau Rôl Fenywaidd

Cysylltiadau:

Arwydda'r Ddeiseb

Gwybodaeth - Cyfleoedd Cyfartal

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50