Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

NadoCLIC #21

Postiwyd gan MarshMallo o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 21/12/2011 am 12:00
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Gwyl, Bwyd a Diod, Pobl, Teithio, Yn Gymraeg

  • NadoCLIC

English version

Croeso i ffenestr #21 o'r Calendr Adfent NadoCLIC! Os hoffet ffenestr dy hun i ddangos dy stwff Nadolig (neu dylai hynny fod yn stwffin!!!) a chael cyfle i ennill Nintendo 3DS yna e-bostia dan@cliconline.co.uk cyn gynted phosib.

Nadolig Rhyngwladol

Dwi'n gwybod dwi wedi creu erthygl yn y calendr Adfent yn barod, ond mae hwn yn ddiddorol. Fe wnes i hwn yn yr ysgol, felly dwi'n ymddiheuro os wyt ti'n gwybod hyn, ond mae'r Nadolig yn cael ei ddathlu yn wahanol mewn gwahanol wledydd. Mae rhai o'r dathliadau hyn yn od iawn hefyd!

1. Denmarc

Allan o'r gwledydd yma, Denmarc ydy'r un sydd yn agosaf i Brydain, ond dyw pawb ddim yn cyffroi am addurniadau. Fiw! Fel arfer mae'r teulu yn mynd i'r eglwys yn hwyr yn y bore, tra mae'r tad yn aros gartref. Mae'n addurno'r goeden Nadolig ei hun, yn rhoi'r anrhegion oddi dano ac yn gosod  bwrdd (mae'r goeden bob tro yn yr un ystafell 'r bwrdd bwyd). Pan fydd y teulu yn cyrraedd gartref maent yn paratoi'r cinio Nadolig, ac yn bwyta. Mae'r anrhegion yn cael eu hagor wrth y bwrdd ar l y bwyd.

2. Sweden

Yn Sweden, gelwir Noswyl y Nadolig yn Julafton. Maent yn bwyta pethau od yn Sweden hefyd. Mae dysgl lawn o benfras yn cael ei serfio. Ia, penfras. Gelwir y pryd hwn yn lutefisk, sydd yn golygu'r penfras gafodd ei sychu a'i rinsio cyn ei goginio. Fel arfer mae'n cael ei serfio gydag uwd reis. Dychmyga fwyta hynny!

3. Awstria

Mae dathliadau yn cychwyn ar Ragfyr 6ed yn Awstria. Mae'n draddodiad i'r plant ddisgwyl tu allan i'w tai yn y nos yn Awstria, yn disgwyl am Sant Nicolas. Nid Sin Corn, efallai mai fe ydyw, ond mae'n cael ei alw'n Sant Nicolas.

4. Ffrainc

Mae Ffrainc yn debyg i ni. Roedd ganddynt draddodiad, ond mae'n hen. Dwi'n meddwl ei fod yn farw nawr. Byddai crefftwyr yn treulio mis Rhagfyr yn creu ffigyrau clai bach o'r Stori Eni mewn cyfrinach. Byddant yn treulio 25 diwrnod cyfan yn gwneud y rhain, a pan orffennwyd byddant yn ei roi at ei gilydd a'i roi mewn lle arbennig yn yr ystafell fyw. Gelwir yr arddangosfa hon yn crches.

5. Gwlad y Pwyl

Mae 'Gwyliau'r Nadolig' yng Ngwlad y Pwyl yn cael ei alw'n 'gwyliau'r sr'. Hefyd, mae lle gwag yn cael ei osod ger y bwrdd am y Nadolig, sydd i fod ar gyfer ysbryd y baban Iesu. Ond dwi ddim yn meddwl byddant yn rhoi bwyd ar y plt; byddai hynny yn le i'r ci!

6. Y Swistir

Ar Ragfyr 6ed, mae'n ddiwrnod Sant Nicolas, sef wrth gwrs Sin Corn y Swistir. Ia, dwi'n deall ti, "Sut mae'r wlad yma yn wahanol i Awstria?" ti'n gofyn. Yr ateb – dwi ddim yn gwybod. Fe wnaethom y gwledydd hyn ar wahn yn yr ysgol, felly dyna ti.

7. Mecsico

Mae dathliadau'r Nadolig yn parhau am 9 diwrnod yn Fecsico. Yn ystod y 9 diwrnod yma, byddai parton tai. Mae'r parton tai arbennig yma yn cael ei galw'n pousadas.

8. Yr Almaen

Mae 'Kranz' (torch) arbennig yn cael ei hongian ar gyfer yr Adfent. Mae'r addurn arbennig efo pedwar cannwyll – un i oleuo ar gychwyn pob wythnos ym mis Rhagfyr. Yr Adfent yn Yr Almaen ydy'r cyfnod cyn y Nadolig pan fydd pobl yn cael amser i feddwl am Crist. Wel, dyna yw'r bwriad beth bynnag.

9. Awstralia a Seland Newydd

Mae pawb yn ymwybodol fod hemisffer y de yn dathlu'r Nadolig yng nghyfnod yr haf, yn hytrach na'r gaeaf. Felly, oherwydd hyn, mae pobl Awstralia a Seland Newydd yn coginio cinio Nadolig ar y 'barbie'. Mae'r carolau hefyd yn ymwneud 'r haul, yn hytrach na'r eira.

10. Sbaen

Yn olaf ar y rhestr mae Sbaen. Mae hwn yn od. Byddai plant yn rhoi eu hesgidiau ar y lle tn ar Noswyl Nadolig fel bod Sin Corn yn gallu llenwi nhw gyda losin yng nghanol y nos. Mae hyn yn eithaf neis yndi? Beth sydd yn wirioneddol ar hap ydy fod pawb yn derbyn anrhegion ar Ionawr y 6ed. Pam fod popeth ar y 6ed?

Diolch am ddarllen, a dwi'n gobeithio dy fod di wedi dysgu rhywbeth newydd!

Pa wlad uchod fydda ti'n hoffi dathlu'r Nadolig ynddi (DIM OND y gwledydd uchod; os nad oes gen ti rywbeth diddorol am wlad arall i rannu?).

Gad sylwadau isod

Calendr Adfent NadoCLIC

Wyt ti'n ysgrifennydd, ffotograffydd, gwneuthurwr ffilm, darlunydd, DJ, cerddwr, animeiddiwr, blogiwr, bardd neu'n greadigol yn gyffredinol sydd efo rhywbeth i ddweud am y Nadolig? Wel, e-bostia sam@cliconline.org.uk i gael cyfle i gael ffenestr NadoCLIC dy hun nawr a chyfle i ennill Nintendo 3DS!

DELWEDD: swh

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50