Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Na i NATO: Dinistrio'r Wal

Postiwyd gan Weeping Tudor o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 04/09/2014 am 12:37
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Hanes, Ffilmiau, Pobl, Materion Cyfoes

  • Waliau diogelwch NATO o gwmpas Castell Caerdydd
  • Llong y fyddin yng Nghaerdydd

English Version // Yn Saesneg

Mae'r farn yn yr erthygl hon yn perthyn i'r awdur ac nid o reidrwydd yn farn theSprout nac CLICarlein

Yn cyhoeddi bod Cymru yn cynnal Cynhadledd NATO 2014, dywedodd y Prif Weinidog:

"Roedd y G8 yng Ngogledd Iwerddon, y Gemau Olympaidd yn Llundain, a'r Gemau'r Gymanwlad yn Yr Alban - mae'n dro Cymru i gael un o'r digwyddiadau mawr yma, arddangosfa wych i Gymru ac yn gyfle gwych a dwi'n falch iawn ein bod yn gwneud hynny."

Ond ni fydd unrhyw gardiau post yn cael eu creu o'r cyfnod yma yng Nghaerdydd a Chasnewydd, wrth i bla o waliau diogelwch llwyd erchyll ein taro, yn cadw ni o'r "rhai pwysig" medda nhw, sydd yn gwneud beth sydd angen ei wneud. Fedri di ddim anwybyddu'r waliau yna, fel ein bod yn Palestina. Fel rhywbeth allan o Children of Men ac yn wynebu torf o swyddogion yr heddlu (a'r baw o'u ceffylau!), mae'r syniad yma o ddiogelwch yn gwneud i mi wingo a hefyd yn fy ngwylltio'n ofnadwy. Efallai ein bod nawr ar Rybudd Terfysgaeth Goch, diolch i'r ffaith bod NATO ym mhrifddinas Cymru. 

Dyw Caerdydd ddim yn gallu ymdopi pan fydd y prif gemau rygbi yma, heb sôn am ddigwyddiad enfawr fel hyn. Pwy mae'r heddlu yn ei amddiffyn mewn gwirionedd? Ni yntau nhw? Chwarddais yn uchel wrth ddarllen trydar yn dweud byddan haws rhoi Obama mewn caets metel a'i gicio o gwmpas Caerdydd. Ydy, mae'n grêt i gael Arlywydd Americanaidd yng Nghymru o'r diwedd (mae rhai o'r Arlywyddion y gorffennol wedi hawlio llinach Cymraeg gan gynnwys Obama). Roedd y Pab John Paul II yn dod yma yn yr 80au yn beth mawr, gan mai ef oedd y Pab cyntaf erioed i ddod i ymweld â ni; a bendithiodd y ddaear gyda chusan hyd yn oed. Cyfnod cofiadwy yn hanes diweddar Cymru.

Gyda phrotestiadau a llawer o ddig tuag at NATO yn dod yma, gall hwn fod yn smotyn du ar gymeriad Cymru am beth amser. Rydym wedi colli'r cariad yn y cyfnod o baranoia, ôl 9/11 ble mae diogelwch yn frenin ac mae dynoliaeth wedi cael ei dynnu allan o bopeth. Mae'n dorcalonnus ac yn gwneud i mi fod eisiau cael pawb i floeddio "dim mwy!" Hyn yn dod gan rywun sydd ddim yn wleidyddol iawn o gwbl.

Rydym yn croesawu arweinwyr y byd heddiw, ond rydym hefyd yn gobeithio eu bod yn cydnabod yr ymdrech a'r anhwylustod sydd wedi digwydd iddynt gael dod yma yn y lle cyntaf.

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Boddhad theSprout!

Digwyddiadau » Medi 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Erthyglau » Categorïau » Materion Cyfoes

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Gwleidyddiaeth

Erthyglau Perthnasol:

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50