Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Melltith Profiad O'r Blaen

Postiwyd gan DanielleNicole15 o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 01/07/2013 am 16:49
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Hinsawdd, Diwylliant, Pobl, Materion Cyfoes, Gwaith a Hyfforddiant

  • hair

English version // Yn Saesneg

Felly ti newydd orffen yr ysgol am yr haf, mae'r arholiadau wedi dod i ben ac mae'r misoedd nesaf i'w weld yn braf.

Yna bam!

Ti'n sylwi nad oes gen ti arian i gwblhau'r cannoedd o bethau ar restr bwced dy haf.

Yna mae'r chwilio am waith yn cychwyn. CV ar ôl CV yn cael ei brintio, yn defnyddio pob diferyn o inc yn yr argraffydd. Gyda gobaith, ti'n rhannu dy CV ymhob siop y gweler, yn barod i gael y swydd haf holl bwysig yna i ariannu'r rhestr gwneud gyffrous.

Yn anffodus, ychydig wythnosau wedyn, nid oes ymateb gan unrhyw gyflogwr. Ti'n teimlo'n aflonydd, fel bod yr haf cyfan wedi'i ddifetha, achos gad i ni wynebu'r ffeithiau, heb waith, sut aflwydd wyt ti am gwblhau'r rhestr bwced, llawn o syniadau a gweithgareddau i'r eithaf newydd oedd yn ysgogi ti i weithio mor galed tuag at dy arholiadau?

Mae'r llywodraeth wedi adnabod y diffyg gwaith i bobl ifanc yng Nghymru yn barod. Maent wedi ceisio creu swyddi newydd i ni yn eu hymgyrchoedd sy'n araf i dyfu, fel y rhaglen Twf Swyddi Cymru. Ond mae'r cylch cythreulig o chwilio am waith i bobl ifanc heb brofiad blaenorol yn parhau i fod yn broblem.

Felly ti'n ffeindio dy hun efo'r ysgogiad i gael swydd, er mwyn ennill arian i gael haf gwych, wrth gwrs. Ond, wrth i ti geisio am y swyddi hyn, yr unig beth maen nhw'n ofyn amdano ydy 'profiad blaenorol' o'r gweithle, sydd yn amhosib i berson ifanc sydd erioed wedi cael swydd yn y lle cyntaf. Ac felly, mae pobl ifanc yn darganfod eu hunain yn y cylch swyddi cythreulig yma, yn cwestiynu: "Ddylwn i geisio am y swydd yma? Pam dwi'n trafferthu os ydw i'n debygol o fynd yn erbyn rhywun efo llwyth o brofiad?"

Mae'r cylch swyddi cythreulig yn parhau wrth i'r person ifanc ddod i'r canlyniad nad oes ganddynt amynedd ceisio am swydd am eu bod yn gwybod nad fyddant yn cael y swydd heb y profiad blaenorol hanfodol yma. Ac fel yma mae'r cylch yn parhau. Mae tyfiant ysgogiad yn cyrraedd y brig, ac yna'n sydyn, mae'n dirywio wrth iddynt sylweddoli bod rhywun yn annhebygol iawn o gael swydd benodol oherwydd diffyg profiad.

Beth yw'r ateb? Fel person ifanc sydd yn amhrofiadol o fewn y gweithle, dwi yn gwbl ymwybodol o'r felltith achosir gan y grwnan diddiwedd o 'profiad blaenorol'. Ydy, mae'r llywodraeth yn ceisio helpu gyda'r mater, ond y ffaith ydy, nid oes digon yn cael ei wneud.

Nid all y llywodraeth fod yn gyfrifol yn gyfan gwbl am greu swyddi newydd i'r holl bobl ifanc. Pan fydd cyflogwyr yn sylweddoli hyn, yna efallai byddwn yn gallu cael yn nes at sicrhau nad yw chwilio am waith i bobl ifanc ddim yn waith diflas bythol.

Sefydliadau – Gyrfa Cymru

Gwybodaeth – Cael Swydd

Erthyglau – Categorïau – Gwaith a Hyfforddiant

Gwybodaeth - Arian

DELWEDD: a n i. Y. via Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50