Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwyl Into Film yn y Vue

Postiwyd gan SWYD o Gwynedd - Cyhoeddwyd ar 05/11/2014 am 10:07
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Comedi, Addysg, Ffilmiau, Pobl, Chwaraeon a Hamdden, Technoleg, Materion Cyfoes, Gwaith a Hyfforddiant

  • Shaun the Sheep 2015

English version // Yn Saesneg

Yfory, mae Vue Caerdydd yn cynnal rhagolwg unigryw o'r ffilm Shaun the Sheep (2015) sydd ar ddod wedi'i ddilyn gan Gwestiwn ac Ateb byw gyda'r rhai sydd wedi creu'r ffilm, yn rhoi cyfle gwych i unrhyw ddarpar animeiddiwr ifanc i ddarganfod mwy am yr yrfa yma!

Fel rhan o'r Ŵyl Into Film, yr ŵyl ffilm am ddim blynyddol mwyaf i ysgolion a phobl ifanc ledled y DU, bydd y clipiau unigryw yn cael eu dangos yn Vue Caerdydd yfory am 10yb. Dilynir hyn gyda sesiwn cwestiwn ac ateb byw dros loeren gyda Aardman Creative, y stiwdio animeiddio sy'n gyfrifol am Shaun the Sheep a Wallace and Gromit.

Bydd pobl ifanc yn gallu gofyn cwestiynau am greu'r ffilm, a bydd ffans o'r ddafad animeiddiad stop-symudiad hefyd yn derbyn pâr o glustiau Shaun the Sheep i helpu creu'r awyrgylch.

Dywedodd Michelle Flynn, Rheolwr Cyffredinol Vue Caerdydd: "Rydym wrth ein boddau i fod yn rhan o Ŵyl Into Film eleni ac mae hefyd yn grêt i fod yn rhan o ddigwyddiad sydd wedi'i ymrwymo i ysbrydoli pobl ifanc i wylio a deall ffilm mewn ffordd newydd ac arloesol."

"Gobeithio bydd y profiad sinematig cyfoethog, grymus ac unigryw yma yn helpu gyda'u datblygiad creadigol."

Dim ond tri lle safonol a dau le cadair olwyn sydd ar ôl, ond os wyt ti eisiau mynd ac ysgrifennu adroddiad i CLICarlein - yn y gobaith o ysbrydoli pobl ifanc eraill sydd ddim yn ddigon ffodus i fynd - yna cysyllta gyda'n Golygydd, Ryan@cliconline.co.uk am docyn am ddim.

Am wybodaeth bellach ac i gadw tocynnau, ymwela â http://www.myvue.com neu www.intofilm.org

Mae CLICarlein yn gweithio gyda Vue i ddarparu aelodau o'r Grŵp Golygyddol Cenedlaethol ac aelodau grwpiau golygyddol y GydweithfaCLIC gyda thocynnau adolygu'r ffilmiau diweddaraf. Eisiau bod yn rhan o hyn? E-bostia Ryan@CLIConline.co.uk

Perthnasol:

Erthyglau - Categorïau - Ffilmiau

Erthyglau - Categorïau - Comedi

Digwyddiadau - Tachwedd 2014: Cyfarfod Sprout & About

Digwyddiadau - Tachwedd 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50