Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth Rŵan Hyn

Postiwyd gan lolaCLIC o Wrecsam - Cyhoeddwyd ar 13/04/2012 am 12:29
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Diwylliant, Dawns, Bwyd a Diod, Pobl, Materion Cyfoes

English version

Information Right Now

Beth yn union ydy'r digwyddiad 'Gwybodaeth R?an Hyn'?

Mae CLIC yn cydlynu rhan Cymru mewn dathlu Dydd Gwybodaeth Ewropeaidd ac mae gwahoddiad i ti ddod i'r parti! Bydd CLIC yn arwyddo'r Siarter Gwybodaeth Ieuenctid Ewropeaidd ar ran Llywodraeth Cymru, yn ail lansio'r Adran Gwybodaeth, ac yn cyflwyno pethau newydd ar yr achlysur arbennig yma. Clicia yma i lawr lwytho'r rhaglen.

Pryd a ble mae'r digwyddiad gwych yma?

Ymuna efo ni ar ddydd Mawrth, 17 Ebrill 2012, yng nghyntedd Awen, Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd. (Rhag ofn bod rhywun ei angen ar gyfer satnav, dyma'r cod post – CF10 5AL) Mae'r dathliadau yn cychwyn am 10yb ac yn parhau tan 2pm, mewn digon o amser i fwynhau'r gorau o'r tywydd hyfryd rydym wedi'i gael.

Beth fydd yno?

Bydd llawer o adloniant i chi gan gynnwys perfformiadau syrcas, breg-ddawnsio, band roc, MC's a chantorion. Mae llwyth o weithdai creadigol yn mynd ymlaen yn ystod y dydd i ti ymuno ynddynt a hefyd gweithdai llawn gwybodaeth.

Mae'r gweithdai gwybodaeth ymlaen am 11yb ac yn cael eu hailadrodd eto am 11:40yb:

- Cynllun ArOlwg (i bobl ifanc a phobl broffesiynol)
- Sut I Ddefnyddio CLICarlein (i bobl ifanc a phobl broffesiynol)
- Safonau Gwybodaeth ac Ansawdd Cenedlaethol (i bobl broffesiynol)

A phaid anghofio, bwyd a lluniaeth am ddim.

Gad i ni wybod os hoffet ddod draw a pa amser bydda'n well gen ti.

Bydd y gweithdai creadigol yn digwydd yn ystof y dydd ar sail sesiynau galw heibio.

Faint yw'r gost?

Dim byd, o gwbl, hollol am ddim. Bagiau nwyddau am ddim, bwyd a lluniaeth am ddim, gweithdai am ddim ac adloniant am ddim!

Pwy sydd yn cael dod?

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb. Mae croeso mawr i bobl ifanc a phobl broffesiynol, ond gwna'n si?r dy fod di'n gadael i ni wybod dy fod di'n dod er mwyn i ni gael cadw lle a chadw bag nwyddau i ti!

Gad i ni wybod dy fod di'n dod

Meddwl gallai hwn fod yn fath ti o ddigwyddiad? Gad i ni wybod bod ti am ddod (a chadw bag nwyddau i ti dy hun). Gyrra e-bost i cindy@cliconline.co.uk neu rho alwad iddi ar 02920 46 222.

Gobeithio gweld ti yno!

Clicia yma i lawr lwytho'r rhaglen.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50