Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwobrau Eich Dewis Chi – Pleidleisia!

Postiwyd gan CLIConline o Ynys Môn - Cyhoeddwyd ar 05/01/2014 am 16:06
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Materion Cyfoes, Gwirfoddoli

  • shout

English version // Yn Saesneg


Mae'r enwebiadau ar gyfer y Wobr Eich Dewis Chi i mewn ac mae'n amser pleidleisio!

-->Cer draw i'r Tudalen Pleidleisio i wylio'r holl enwebiadau a dewis enillydd<--

Beth ydy'r Wobr Eich Dewis Chi?

Mae Gwobr Eich Dewis Chi yn gategori newydd yn y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid blynyddol ac mae'n cael ei benderfynu yn gyfan gwbl gan bobl ifanc o Gymru. Gallant enwebu unrhyw unigolyn neu brosiect maent yn teimlo sydd wedi helpu cefnogi pobl ifanc. Gall enwebiadau ddod mewn ffurf fideo fer yn esbonio pam fod y person/prosiect hwnnw yn haeddu ennill.

Gwobrau

Mae'r rhai sydd yn creu'r fideo buddugol yn derbyn sgwter proffesiynol gwerth dros £200. Bydd pawb sydd wedi cyflwyno fideo efo cyfle i ennill taleb £75 Skates.

Sut ydw i'n pleidleisio

Mae hynny yn hawdd. Cer yma, gwylia'r fideos (rhai byr ydyn nhw), yna penderfyna pwy ddylai ennill y wobr.

Un bleidlais i bob person.

Dyddiad cau pleidleisiau ydy dydd Gwener 24 Ionawr.

PLEIDLEISIA NAWR!

Gwobr Eich Dewis Chi – Pleidlais Fideo Nawr!


Ffansi Sgwter £200?

Dangosa'r Rhagoriaeth

DELWEDD: Howard Lake

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50