Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwirfoddoli Dramor

Postiwyd gan Dan (Sub-Editor) o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 07/03/2014 am 15:47
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Chwaraeon a Hamdden, Teithio, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

English version // Yn Saesneg

18-25 oed?
Eisiau gwneud gwir gyfraniad i ymladd tlodi?
Yn awyddus i ddatblygu dy sgiliau?
Barod i brofi gwlad a diwylliant newydd?
Yn barod am sialens?
Darganfod mwy am y Gwasanaeth Dinesydd Rhyngwladol

Ymuna â'r GDRh ar ddydd Mawrth, 11eg Mawrth 2014 yng Nghanolfan Celf a Chymunedol The Gate (Bar Caffi) o 17:30 tan 19:00. Tyrd draw i wrando ar wirfoddolwyr am sut beth ydy bod yn wirfoddolwr dramor ac yr effaith mae'n gallu cael ar ddatblygiad personol yn ogystal â'r prosiectau dramor.

The Gate
Keppoch Street,
Y Rhath
Caerdydd, CF24 3JW

Cofrestru ar gyfer y digwyddiad

 

Beth yw'r GDRh?

Mae'r GDRh (Gwasanaeth Dinesydd Rhyngwladol) yn gyfle heb ei ail. Mae'n rhaglen datblygu sy'n dod a phobl ifanc 18 i 25 oed o bob cefndir ynghyd i ymladd tlodi mewn cymunedau dramor ac yn y DU.

Pwy sy'n gallu cymryd rhan?

Mae'r GDRh yn agored i rai 18-25 oed, beth bynnag ei incwm, cymwysterau, anabledd a hanes gwaith.

Nid oes angen arian na chymwysterau i gymryd rhan, dim ond yr ysfa a'r uchelgais i wneud gwahaniaeth yn dy fyd.

Ble gallaf i fynd?

Byddi di'n cael y cyfle i weithio mewn partneriaeth â phobl ifanc eraill ar brosiectau datblygu yn Affrica, Asia ac America Lladin.

Gydag wyth o sefydliadau datblygu parchus yn cynnig lleoliadau mewn 26 gwlad mae'r GDRh yn arwain y ffordd mewn cyfleoedd gwirfoddoli rhyngwladol i bobl ifanc.

Mae'r GDRh yn cynnig cyfleoedd unigryw i weithio gyda gwirfoddolwyr lleol ar brosiectau datblygu ystyrlon a chynaliadwy. Byddi di hefyd yn ennill sgiliau gwerthfawr a trosglwyddadwy fydd yn rhoi rhywbeth ychwanegol i ti beth bynnag ti'n dewis mynd ymlaen i'w wneud.

Beth allaf i wneud?

Mae'r GDRh yn ymwneud â gweithio gyda phobl leol i gyrraedd anghenion lleol. Golygai hyn byddi di'n defnyddio dy sgiliau a chreadigrwydd i ddarganfod atebion i broblemau ti'n wynebu. Mae'n sialens ond bydd dy bartneriaid yno i helpu. Mae'n gyfle i ddysgu oddi wrth eich gilydd, ceisio pethau newydd a dod o hyd i ffordd.

Beth sy'n cael ei gynnwys?

 • Tocynnau awyren a fisa
 • Meddyginiaeth a brechlynnau
 • Teithio ac yswiriant iechyd
 • Bwyd a llety
 • Lwfans bach tra dramor
 • Hyfforddiant, cefnogaeth ac arweiniad ymhob cam

"Byddwn i'n bendant yn awgrymu'r GDRh. Mae'n un o'r pethau mwyaf heriol byddi di'n ei wneud erioed, ond hefyd yn un o'r pethau mwyaf cyffrous."

– Gwenno Edwards, Gwirfoddolwr GDRh , 22 o Gaernarfon, Gwynedd.

Dysgu mwy am yr GDRh a darganfod sut i herio dy hun i newid dy fyd.


GWYBODAETH

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Gweithio » Gwirfoddoli

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Gwirfoddoli

Gwybodaeth » Dy Fyd Di

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50