Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwarth Opsiynau Blwyddyn 9

Postiwyd gan ??? o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 11/02/2012 am 13:54
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg

 • options

English version

Felly mae'n amser i ddisgyblion Blwyddyn 9 i ddewis eu hopsiynau ac mae'r mwyafrif o'm mlwyddyn yn mynd yn wallgof!

Mae rhai o'r opsiynau yn yr un bloc ac roedd pobl eisiau dewis nhw. Mae'r gwarth yma wedi achosi problemau, dicter a rhwystredigaeth. Mae pawb yn dadlau dros y gwahanol bynciau bysant yn dewis. Mae rhywun yn dweud, "pwy ddewisodd hwnna? Pwy ddewisodd hwn?" ond mae pawb yn hoffi pethau gwahanol a dyna ydy ei dewis. Mae ffrindiau efo dylanwad ar ddewisiadau pwnc os nad fydd dy ffrindiau yn cefnogi ti yna bydd rhaid i ti fynd ar ben dy hun.

Dylai ffrindiau gefnogi dy opsiynau a pharchu fod pawb yn wahanol. Os maen nhw eisiau mynegi eu ffyrnigrwydd, gad iddyn nhw. Ar ddiwedd y dydd dy benderfyniad di yw ef.

Wedi'i bostio gan ChloeMaii x

----------------

Dwi newydd fynd ar wefan Gyrfa Cymru ac wedi gweld ,od i ddim yn gallu cymryd beth dwi eisiau am eu bod yn yr un golofn. Mae'n annheg gan fod pobl eraill wedi cael beth maen nhw eisiau. Dwi yn y set uwch ym mhopeth ac yr unig beth sydd ganddynt yn y golofn ddiwethaf ydy:

 • Astudiaethau Busnes BTEC
 • Cerddoriaeth BTEC
 • Gwasanaethau Cyhoeddus BTEC
 • Datblygiad Plant TGAU
 • Gwyddoniaeth Ychwanegol TGAU
 • Tecstilau TGAU

Dwi ddim eisiau gwneud BTEC a dwi ddim eisiau gwneud Tecstilau na Gwyddoniaeth Ychwanegol.

Yn yr ail golofn mae:

 • Celf TGAU
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol BTEC Estynedig
 • Tystysgrif Estynedig Chwaraeon BTEC
 • Busnes TGAU
 • Sbaeneg TGAU

Fel dywedais, dwi ddim eisiau gwneud BTEC a dwi ddim eisiau gwneud Celf, Busnes na Sbaeneg.

Yn y golofn gyntaf mae:

 • Technoleg Dylunio Deunyddiau Gwrthiannol
 • Drama TGAU
 • Hanes TGAU
 • Economeg y Cartref Bwyd a Maeth TGAU
 • Technoleg Gwybodaeth TGAU
 • Twristiaeth a Hamdden / Daearyddiaeth TGAU

Yn y golofn yma dwi eisiau cymryd Drama TGAU a Thechnoleg Gwybodaeth TGAU ond dim ond un dwi'n cael dewis.

Mae rhai o'r disgyblion yn fy nosbarth wedi rhoi eu dewisiadau, mae'r geiriau canlynol ganddyn nhw:

"Llwyth o s***"
"Ofnadwy"
"Wedi synnu"
"Mae'n jc lwyr! Sortia fo allan!"

Fel ti'n gweld mae hyn wedi gwylltio llawer o bobl gan gynnwys fi. Mae hyn yn jc fawr. Mae rhai pobl yn sn am beidio dewis eu hopsiynau.

Postiwyd gan PS3Girl

----------------
ErthyglauAddysg
GwybodaethAddysg Yn yr Ysgol 11-16 - Dewisiadau Blwyddyn 9
TheSproutDirect.co.ukGyrfa Cymru Caerdydd a'r Fro – Gwasanaethau Cyfarwyddo Ieuenctid

DELWEDD: Jonathan_W

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50