Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Fydda Ti'n Hoffi Teithio Gyda Thi?

Postiwyd gan WelshGovernment o Conwy - Cyhoeddwyd ar 24/09/2014 am 09:59
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Teithio

  • Bachgen yn gwrando ar gerddoriaeth ar y bws a fersiwn arall o'i hun y dioddef ar y sedd tu ôl

English version // Yn Saesneg

  • Amharchu'r cerbyd neu eiddo?
  • Tynnu sylw'r gyrrwr?
  • Croesi'r ffordd yn beryglus?

Fydda ti'n teithio gyda thi?

Darganfydda mwy am effaith ymddygiad drwg, gwrthgymdeithasol a pa mor beryglus gallai fod i anwybyddu'r Cod Teithio.

Beth am lawrlwytho'r Cod Teithio o'r gwefan Cod Teithio i sicrhau dy fod di'n cadw ato.

Neu gwylia'r fideo ar y dde neu wrando ar yr hysbyseb radio isod ar gyfer crynodeb sydyn o'r cod.

Gwybodaeth - Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant - Addysg Ôl 16

Gwybodaeth - Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant - Yn yr Ysgol 11-16

Gwybodaeth - Dy Fyd Di - Cludiant

Erthyglau - Categorïau - Teithio

Erthyglau Perthnasol : Wyt Ti'n Cadw At Y Cod Teithio?

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50