Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Eisiau Newyddiadurwyr!

Postiwyd gan Safer Internet Day // Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel o Gwynedd - Cyhoeddwyd ar 31/01/2014 am 09:14
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Pobl, Technoleg, Materion Cyfoes, Gwirfoddoli

  • 4

English version // Yn Saesneg

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am newyddiadurwyr ifanc, gohebwyr a mathau eraill o gyfryngau ledled Cymru i ymdrin â'r pwnc diogelwch y rhyngrwyd. Maent eisiau i ti gael allan yno, cyfweld pobl a chynhyrchu erthyglau, fideos, recordiad neu gyfryngau arall yn arddangos dy gasgliadau.

Ti sydd yn penderfynu sut i ymdrin â'r dasg, ac ni ddylai gymryd mwy nag hanner diwrnod (os nad wyt ti eisiau gwneud rhywbeth arbennig o wych,  ac ni fyddem yn stopio ti rhag gwneud hynny!). Yr unig ganllaw ydy bod angen darganfod y tri pheth canlynol gan y bobl fyddi di'n siarad â nhw:

  1. Beth sydd yn dda am y rhyngrwyd y dyddiau hyn?
  2. Beth fydda'n gwneud y rhyngrwyd yn well yn y dyfodol? [Yn canolbwyntio'n benodol ar ddiogelwch]
  3. Sut fedrwn ni fynd o'i chwmpas i wireddu dy syniadau [o gwestiwn 2]?

Gallet ti ofyn i dy ffrindiau ac ysgrifennu eu hatebion. Gallet ti gael gafael ar gamera fideo a gofyn i bobl ar hap yn y stryd. Gallet ti gael app recordio llais ar dy ffôn a recordio pobl yn gweiddi i mewn i'w meicroffonau dros yr Xbox Live. Neu gallet ti wneud rhywbeth hollol wahanol; dy ddewis di ydyw. Dy ddewis di hefyd ydy os wyt ti am gadw'r cwestiynau yn agored iawn, neu yn dewis canolbwyntio ar bwnc penodol (er esiampl: chwarae gemau ar-lein, neu rwydweithio cymdeithasol).

Byddwn yn darparu canolfannau cyfryngau galw heibio ledled Cymru i'r rhai fydda'n hoffi cael mynediad i offer, meddalwedd golygu, a chefnogaeth newyddiadurol a chyngor. Er bod ffilmio ar dy ffôn symudol neu wneud nodiadau ar ddarn o bapur yr un mor dderbyniol felly paid teimlo bod hyn yn angenrheidiol.

Tra gallet ti ddechrau gweithio ar rywbeth rŵan hyn os oes gen ti syniad, mae'r holl gyflwyniadau yn cael eu cyhoeddi rhwng yr 8fed-14eg Chwefror i gyd-fynd â Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar 11eg Chwefror.

Eisiau cyflwyno rhywbeth? Am fanylion pellach ac i gymryd rhan: gad sylwad isod, e-bostia dan@cliconline.co.uk, neu (i gael gwybod y diweddaraf ac i gael cyfle i ymuno â gwaith grŵp) ymuna â'n grŵp Facebook.

Os wyt ti'n adnabod unrhyw un rhwng 11 a 25 oed (yng Nghymru) fydda efo diddordeb mewn creu cynnwys yna plîs rho wadd iddynt!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50