Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Eich Ffilmiau Yn Erbyn Bwlio

Postiwyd gan Llywodraeth Cymru // Welsh Government o Ynys Môn - Cyhoeddwyd ar 17/11/2014 am 11:16
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Iechyd, Pobl, Llwyfan, Technoleg, Materion Cyfoes

  • Tegan Hulk yn bwlio tegan Iron Man

English version // Yn Saesneg

Lansiodd y Gweinidog Addysg Huw Lewis gystadleuaeth ffilm gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru eleni yn ystod ymweliad i Ysgol Plasmawr, Caerdydd wythnos diwethaf.

Mae'r gystadleuaeth yn cael ei rhannu i ddau gategori - un i ysgolion cynradd ac un i ysgolion uwchradd. Mae disgyblion yn cael eu gwahodd i gynhyrchu bwrdd stori neu glipiau ffilm, sydd yn dangos achos ac effaith bwlio.

Bydd ymgyrch eleni yn annog cyfranogwyr i ganolbwyntio'u ffilm ar nodweddion fel anabledd, hil, crefydd neu dueddfryd rhywiol.

Bydd yr enillwyr yn derbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru a bydd cwmni cynhyrchu fideo proffesiynol yn eu helpu i ddatblygu'r ffilm a'u syniadau.

Llynedd enillwyr y gystadleuaeth oedd disgyblion Blwyddyn 5 a 6 Ysgol Maes Owen yn Rhyl a disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Syr Thomas Jones yn Amlwch, Ynys Môn (gweler fideo).

Mae gwybodaeth bellach am y gystadleuaeth gwrth-fwlio ar gael ar y dudalen Facebook 'Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref' a gellir lawrlwytho'r arweiniad cystadleuaeth yma.

Dyddiad cau holl ymgeision - 28 Tachwedd 2014.

Os wyt ti wedi cael dy effeithio gan fwlio gallet ti siarad gyda Meic unrhyw amser.

Gwybodaeth - Bwlio

DELWEDD: ElDave trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50