Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Dod Yn Llysgennad Gwib!

Postiwyd gan Pop Up Talent Wales o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 09/09/2014 am 14:23
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli

  • Grŵp o Lysgennaid mewn wig glas

English version // Yn Saesneg


Yn galw holl bobl ifanc 16-25 oed yn Ne Cymru!

Wyt ti eisiau cael blas ar rywbeth newydd wrth ddatblygu sgiliau, cyfarfod pobl newydd, cael hwyl a bod yn rhan o dîm cenedlaethol sydd yn dod i'r afael â diweithdra ieuenctid.

Os mai ia ydy'r ateb yna mae dod yn Llysgennad Gwib (Pop Up Ambassador) yn berffaith i ti.

Mae Llysgennad Gwib yn wirfoddolwr ieuenctid o De Cymru sydd yn wyneb i'r symudiad 'Pop Up Talent' sydd yn gweithio mewn amryw swydd i ddylunio a dosbarthu Siopau Talent Wib a digwyddiadau eraill yn yr ardal leol fel rhan o dîm yn ogystal ag ysbrydoli pobl ifanc eraill. Mae'n ffordd grêt i ddatblygu sgiliau mewn sawl ardal:

  • Rheoli Digwyddiadau: cefnogaeth wrth gynllunio'r digwyddiad a rheolaeth digwyddiad cyffredinol
  • Cyflwyno: Cyfarfod a chyfarch pobl ifanc a busnesau lleol yn y siop
  • Datblygiad Busnes: cynnal perthnasau gyda chyflogwyr lleol a phobl sy'n gweithio
  • Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol: defnyddio dy greadigrwydd i annog pobl ifanc i ymweld â'r siop
  • Newyddiadurwyr: cofnodi hanesion y rhai sy'n ymweld â'r siop a'u profiad o'r dydd

Felly pam dylet ti gymryd rhan? Wel, fe gei di hyfforddiant ar gyfer dy swydd, cyfeirnod cyflogaeth ac arwyddbostio i gyfleoedd pellach trwy'r rhaglen 'Pop Up Talent'.

Nid oes ffurflenni cais nac CVs - clicia ar fynychu a tyrd draw i'r hyfforddiant rhyngweithiol i ddarganfod mwy am y cyfle grêt yma - bydd bwyd a diod yn cael ei ddarparu. Mae llefydd yn gyfyng ac y cyntaf i'r felin fydd yn cael lle felly cofrestra nawr! I gadw lle cofrestra drwy ddefnyddio'r ddolen Eventbrite yma - https://www.eventbrite.co.uk/e/pop-up-ambassador-training-tickets-12950865387

Bydd yr hyfforddiant yn rhoi mwy o fanylion am y rhaglen 'Pop Up Talent' a'r swydd, yn ogystal ag adeiladu tîm a sesiynau rhyngweithiol eraill yn ymwneud â'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y swydd. Mae'r hyfforddiant yn cael ei gynnal yn The Abacus, Stryd Wood, Caerdydd, rhwng 1-5yp. Mae'r lleoliad gyferbyn â Gorsaf Ganolig Caerdydd ac wrth ochr yr orsaf bysiau.

Rydym yn recriwtio am Lysgenhadon ledled De Cymru (Abertawe, Llanelli, RCT a Caerdydd) ac yn gallu ad-dalu costau teithio hyd at £10 gyda derbynneb ddilys.

Os oes gen ti unrhyw gwestiynau, cysyllta gyda susan@foyer.net

Edrychwn ymlaen at weld ti ar 18fed Medi!

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Boddhad theSprout!

Digwyddiadau - Medi 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol theSprout!

Gwybodaeth - Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant - Gwirfoddoli

Sefydliadau - Gwasanaeth Gwirfoddol Cymunedol

Erthyglau - Categorïau - Gwirfoddoli

Erthyglau Perthnasol:

*Cyflwyna dy stwff i'w gyhoeddi yma*

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50